นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศราวดี
Ico64
ศราวดี น้อย ศรีเกื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
กองแผนงาน
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > saravadee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_family {"modified_at":"2013/06/18 14:53:43 +0700","id":40734,"asset_file_size":92136,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/06/18 14:53:38 +0700","comment_counter":0,"description":"happy family","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1529,"updated_at":"2013/06/18 14:53:43 +0700","asset_updated_at":"2013/06/18 14:53:38 +0700","asset_file_name":"family.jpg","member_only_readable":true,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: