นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Piano
Ico64
สโรชา รัตนะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sarocha.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"10_Service_Quaility.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:32 +0700","media_folder_id":1134,"description":"10 Sevices quality","updated_at":"2011/05/31 19:06:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/05/07 10:12:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":380578,"id":22697,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"3_Focus_on_the_customer_.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:31 +0700","media_folder_id":1134,"description":"Focus on the customer","updated_at":"2011/05/31 19:06:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/05/07 10:10:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99674,"id":22696,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"1._Introduction_to_tourism_management[1].pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:41:52 +0700","media_folder_id":1134,"description":"\u003Cp\u003EIntroduction Tourism Mgt.\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:41:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/05/07 10:08:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":262365,"id":22695,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"1_service_\u0026_goods_.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:41:52 +0700","media_folder_id":1134,"description":"Upload MBA. Tourim Mgt. PSU.","updated_at":"2011/06/01 16:41:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/05/07 10:00:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93039,"id":22694,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e14\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23_\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32web_\u0e21\u0e2d._24_\u0e1e.\u0e22._52.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","media_folder_id":1134,"description":"Bio News","updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2009/11/24 14:28:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":148480,"id":18922,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_อนุ {"asset_file_name":"\u0e2d\u0e19\u0e38.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:37:36 +0700","media_folder_id":1134,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23","updated_at":"2011/06/01 16:37:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/24 14:26:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68558,"id":18921,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"scan0036.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:23:52 +0700","media_folder_id":1134,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:23:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/11/24 14:13:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":550152,"id":18920,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_que_sera_sera2 {"asset_file_name":"Que_Sera_Sera2.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:21:40 +0700","media_folder_id":1134,"description":"Que Sera Sera2","updated_at":"2011/05/31 18:21:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/16 16:28:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27024,"id":18747,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_que_sera_sera1 {"asset_file_name":"Que_Sera_Sera1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:21:39 +0700","media_folder_id":1134,"description":"Que Sera Sera1","updated_at":"2011/05/31 18:21:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/16 16:27:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30921,"id":18746,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: