นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศศิธร ลิ่มจู้
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > sasitorn.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_book {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"book.jpg","created_at":"2016/06/16 13:32:06 +0700","asset_updated_at":"2016/06/16 13:32:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/16 13:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"book","asset_file_size":79712,"modified_at":"2016/06/16 13:32:11 +0700","media_folder_id":747,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58212,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lan {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lan.jpg","created_at":"2016/06/14 13:52:51 +0700","asset_updated_at":"2016/06/14 13:52:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/14 13:52:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"lan","asset_file_size":17079,"modified_at":"2016/06/14 13:52:57 +0700","media_folder_id":747,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58164,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vga {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vga.jpg","created_at":"2016/06/09 10:04:22 +0700","asset_updated_at":"2016/06/09 10:04:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/09 10:04:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"vga","asset_file_size":32686,"modified_at":"2016/06/09 10:04:25 +0700","media_folder_id":747,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58116,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tel {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tel.jpg","created_at":"2016/05/25 15:45:54 +0700","asset_updated_at":"2016/05/25 15:45:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/25 15:45:59 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"tel","asset_file_size":39232,"modified_at":"2016/05/25 15:45:59 +0700","media_folder_id":747,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57937,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_powerbank2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"powerbank2.jpg","created_at":"2016/05/11 15:12:55 +0700","asset_updated_at":"2016/05/11 15:12:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:13:01 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"powerbank2","asset_file_size":2941,"modified_at":"2016/05/11 15:13:01 +0700","media_folder_id":747,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57799,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_powerbank {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"powerbank.jpg","created_at":"2016/05/11 15:08:15 +0700","asset_updated_at":"2016/05/11 15:08:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:10:00 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"powerbank1","asset_file_size":54382,"modified_at":"2016/05/11 15:10:00 +0700","media_folder_id":747,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57798,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_note {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"note.jpg","created_at":"2016/04/28 08:46:38 +0700","asset_updated_at":"2016/04/28 08:46:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/28 08:46:45 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"note","asset_file_size":22292,"modified_at":"2016/04/28 08:46:45 +0700","media_folder_id":747,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57641,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_559000000761501 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"559000000761501.JPEG","created_at":"2016/04/08 14:59:18 +0700","asset_updated_at":"2016/04/08 14:59:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/08 14:59:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hank","asset_file_size":83736,"modified_at":"2016/04/08 14:59:20 +0700","media_folder_id":747,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57467,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kong1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kong1.jpg","created_at":"2016/03/25 14:27:56 +0700","asset_updated_at":"2016/03/25 14:27:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/25 14:28:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kong1","asset_file_size":23267,"modified_at":"2016/03/25 14:28:03 +0700","media_folder_id":747,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":57213,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: