นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_msf-hplc-001 {"comment_counter":0,"asset_file_size":38441,"member_only_commentable":false,"id":62404,"updated_at":"2018/07/23 09:06:05 +0700","modified_at":"2018/07/23 09:06:05 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/23 09:06:01 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"MSF-HPLC-001.7","commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MSF-HPLC-001.7.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/07/23 09:06:01 +0700","visibility":2,"media_folder_id":96}
  • Small_sec1029-cal {"comment_counter":0,"asset_file_size":69701,"member_only_commentable":false,"id":62362,"updated_at":"2018/06/28 09:08:46 +0700","modified_at":"2018/06/28 09:08:46 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/28 09:08:41 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"N/Protein Cal","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SEC1029-CAL.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/06/28 09:08:41 +0700","visibility":2,"media_folder_id":96}
  • Small_sec1028-cal {"comment_counter":0,"asset_file_size":64348,"member_only_commentable":false,"id":62361,"updated_at":"2018/06/28 09:13:12 +0700","modified_at":"2018/06/28 09:13:12 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/28 09:01:21 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"CHNSO CAL Table","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SEC1028-CAL.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/06/28 09:13:10 +0700","visibility":2,"media_folder_id":96}
  • Small_20170521_161225 {"comment_counter":0,"asset_file_size":104078,"member_only_commentable":false,"id":61071,"updated_at":"2017/05/21 20:10:59 +0700","modified_at":"2017/05/21 20:10:59 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/21 20:10:58 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"20170521_161225.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170521_161225.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:58 +0700","visibility":null,"media_folder_id":96}
  • Small_20170521_112428 {"comment_counter":0,"asset_file_size":105563,"member_only_commentable":false,"id":61070,"updated_at":"2017/05/21 20:10:53 +0700","modified_at":"2017/05/21 20:10:53 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/21 20:10:50 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"20170521_112428.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170521_112428.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:50 +0700","visibility":null,"media_folder_id":96}
  • Small_20170521_103608 {"comment_counter":0,"asset_file_size":117695,"member_only_commentable":false,"id":61069,"updated_at":"2017/05/21 20:10:47 +0700","modified_at":"2017/05/21 20:10:47 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/21 20:10:41 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"20170521_103608.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170521_103608.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:41 +0700","visibility":null,"media_folder_id":96}
  • Small_20170509_085247 {"comment_counter":0,"asset_file_size":73534,"member_only_commentable":false,"id":61037,"updated_at":"2017/05/10 20:48:31 +0700","modified_at":"2017/05/10 20:48:31 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/10 20:48:28 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"20170509_085247.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170509_085247.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:28 +0700","visibility":null,"media_folder_id":96}
  • Small_20170504_132646 {"comment_counter":0,"asset_file_size":102757,"member_only_commentable":false,"id":61036,"updated_at":"2017/05/10 20:48:25 +0700","modified_at":"2017/05/10 20:48:25 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/10 20:48:19 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"20170504_132646.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170504_132646.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:19 +0700","visibility":null,"media_folder_id":96}
  • Small_20170504_111552 {"comment_counter":0,"asset_file_size":108910,"member_only_commentable":false,"id":61035,"updated_at":"2017/05/10 20:48:13 +0700","modified_at":"2017/05/10 20:48:13 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/10 20:48:11 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"20170504_111552.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170504_111552.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:11 +0700","visibility":null,"media_folder_id":96}
ขนาดย่อ: