นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_msf-hplc-001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"MSF-HPLC-001.7.PNG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"MSF-HPLC-001.7","created_at":"2018/07/23 09:06:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/23 09:06:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/23 09:06:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/23 09:06:05 +0700","id":62404,"asset_file_size":38441}
 • Ico64_sec1029-cal {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"SEC1029-CAL.PNG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"N/Protein Cal","created_at":"2018/06/28 09:08:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/28 09:08:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/06/28 09:08:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/06/28 09:08:46 +0700","id":62362,"asset_file_size":69701}
 • Ico64_sec1028-cal {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"SEC1028-CAL.PNG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"CHNSO CAL Table","created_at":"2018/06/28 09:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/28 09:13:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/06/28 09:13:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/06/28 09:13:12 +0700","id":62361,"asset_file_size":64348}
 • Ico64_20170521_161225 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170521_161225.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170521_161225.jpg","created_at":"2017/05/21 20:10:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/21 20:10:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/21 20:10:59 +0700","id":61071,"asset_file_size":104078}
 • Ico64_20170521_112428 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170521_112428.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170521_112428.jpg","created_at":"2017/05/21 20:10:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/21 20:10:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/21 20:10:53 +0700","id":61070,"asset_file_size":105563}
 • Ico64_20170521_103608 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170521_103608.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170521_103608.jpg","created_at":"2017/05/21 20:10:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/21 20:10:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/21 20:10:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/21 20:10:47 +0700","id":61069,"asset_file_size":117695}
 • Ico64_20170509_085247 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170509_085247.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170509_085247.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/10 20:48:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/10 20:48:31 +0700","id":61037,"asset_file_size":73534}
 • Ico64_20170504_132646 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170504_132646.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170504_132646.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/10 20:48:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/10 20:48:25 +0700","id":61036,"asset_file_size":102757}
 • Ico64_20170504_111552 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170504_111552.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170504_111552.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/10 20:48:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/10 20:48:13 +0700","id":61035,"asset_file_size":108910}
 • Ico64_20170504_111108 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170504_111108.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170504_111108.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","id":61034,"asset_file_size":100527}
 • Ico64_20170419_132818 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170419_132818.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170419_132818.jpg","created_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","id":60970,"asset_file_size":44991}
 • Ico64_20170419_131556 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170419_131556.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170419_131556.jpg","created_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","id":60969,"asset_file_size":47376}
 • Ico64_thermal_clean {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Thermal_clean.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Thermal_clean.png","created_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","id":60872,"asset_file_size":18501}
 • Ico64_20170410_101114 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_101114.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170410_101114.jpg","created_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","id":60853,"asset_file_size":66841}
 • Ico64_20170410_095916 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_095916.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170410_095916.jpg","created_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","id":60852,"asset_file_size":81438}
 • Ico64_20170410_094359 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_094359.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170410_094359.jpg","created_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","id":60851,"asset_file_size":101758}
 • Ico64_20170410_093050 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_093050.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170410_093050.jpg","created_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","id":60850,"asset_file_size":66029}
 • Ico64_17track {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"17Track.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"17track","created_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","id":60499,"asset_file_size":305044}
 • Ico64_esp8266_rtd {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ESP8266_RTD.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"ESP8266+RTD","created_at":"2017/02/05 10:30:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/05 10:30:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/05 10:31:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/05 10:31:01 +0700","id":60296,"asset_file_size":24113}
 • Ico64_screenshot_2016-12-24-20-25-04 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Screenshot_2016-12-24-20-25-04.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Capture-01","created_at":"2016/12/24 20:28:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/12/24 20:28:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/24 20:28:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/24 20:28:24 +0700","id":59936,"asset_file_size":67581}
 • Ico64_s-l1600 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s-l1600.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"RFID-1","created_at":"2016/05/10 19:52:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/10 19:52:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/10 19:52:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/10 19:52:56 +0700","id":57795,"asset_file_size":164900}
 • Ico64_20151012_132740 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20151012_132740.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"2015-002","created_at":"2015/12/15 20:36:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/15 20:36:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/15 20:36:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/15 20:36:29 +0700","id":55787,"asset_file_size":238587}
 • Ico64_20150912_080320 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20150912_080320.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"2015-001","created_at":"2015/12/15 20:35:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/15 20:35:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/15 20:35:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/15 20:35:43 +0700","id":55786,"asset_file_size":179149}
 • Ico64_hood-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Hood-01.jpg","created_at":"2015/05/26 19:45:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/05/26 19:45:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/26 19:45:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/26 19:45:18 +0700","id":52910,"asset_file_size":431587}
 • Ico64_gpio-readall {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"gpio-readall.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"gpio-readall.png","created_at":"2015/04/22 20:11:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/22 20:11:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/22 20:11:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/22 20:11:57 +0700","id":52349,"asset_file_size":39963}
 • Ico64_sec_2547 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"sec_2547.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"sec","created_at":"2015/02/28 22:36:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/28 22:36:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/28 22:37:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/28 22:37:05 +0700","id":51347,"asset_file_size":77810}
 • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"test.bat","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"test.bat","created_at":"2013/08/15 20:22:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/15 20:22:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/15 20:22:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/15 20:22:25 +0700","id":42149,"asset_file_size":65}
 • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"003.b64","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"base64","created_at":"2013/08/15 18:13:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/15 18:13:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/15 18:13:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/15 18:13:16 +0700","id":42144,"asset_file_size":339572}
 • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"ServiceMan.msg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"MSG File","created_at":"2013/08/15 17:32:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/15 17:32:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/15 17:32:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/15 17:32:27 +0700","id":42138,"asset_file_size":846999}
 • Ico64_amd_x2_3600-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AMD_X2_3600-2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"AMD_X2_3600","created_at":"2013/06/25 20:16:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/25 20:16:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/25 20:16:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/25 20:16:44 +0700","id":40935,"asset_file_size":142888}
 • Ico64_100_3175 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_3175.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"nmr","created_at":"2013/03/01 18:49:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/01 18:49:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/01 18:49:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/01 18:49:09 +0700","id":38501,"asset_file_size":136873}
 • Ico64_100_3170 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_3170.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"nmr","created_at":"2013/03/01 16:41:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/01 16:41:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/01 16:41:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/01 16:41:50 +0700","id":38494,"asset_file_size":106815}
 • Ico64_ipcam-02 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"IPcam-02.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"IP CAM","created_at":"2013/02/27 19:57:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/27 19:57:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/27 19:57:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/27 19:57:03 +0700","id":38463,"asset_file_size":353968}
 • Ico64_ipcam-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"IPcam-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"IP CAM","created_at":"2013/02/27 19:56:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/27 19:56:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/27 19:56:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/27 19:56:31 +0700","id":38462,"asset_file_size":353869}
 • Ico64_quanta_manual-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"quanta_manual-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"quanta","created_at":"2013/01/06 14:48:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/06 14:48:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/06 14:48:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/06 14:48:51 +0700","id":37503,"asset_file_size":62829}
 • Ico64_secret-003 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"secret-003.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"secret-003.jpg","created_at":"2012/06/30 11:02:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/06/30 11:02:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/30 11:02:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/30 11:02:26 +0700","id":35188,"asset_file_size":7452}
ขนาดย่อ: