นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_krabi-02 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:51 +0700","id":23121,"asset_file_size":76494,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/30 10:24:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:09:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_file_name":"krabi-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabi-01 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:51 +0700","id":23120,"asset_file_size":51665,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/30 10:24:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:09:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_file_name":"krabi-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr-filter04 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:43 +0700","id":23103,"asset_file_size":68858,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/27 20:42:07 +0700","comment_counter":0,"description":"Passive filter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:09:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:29 +0700","asset_file_name":"nmr-filter04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr-filter03 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:44 +0700","id":23102,"asset_file_size":61752,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/27 20:40:54 +0700","comment_counter":0,"description":"Passive filter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:09:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:29 +0700","asset_file_name":"nmr-filter03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr-filter02 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:43 +0700","id":23101,"asset_file_size":68637,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/27 20:39:43 +0700","comment_counter":0,"description":"Passive filter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:09:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:29 +0700","asset_file_name":"nmr-filter02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr-filter01 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:43 +0700","id":23100,"asset_file_size":50062,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/27 20:38:39 +0700","comment_counter":0,"description":"Passive filter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:09:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:29 +0700","asset_file_name":"nmr-filter01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:08:29 +0700","id":22990,"asset_file_size":809733,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/20 12:39:46 +0700","comment_counter":0,"description":"AP104","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:08:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","asset_file_name":"RH_Manual.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:08:25 +0700","id":22989,"asset_file_size":4229120,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/20 12:39:07 +0700","comment_counter":0,"description":"AP104","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:08:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","asset_file_name":"WinAP-104_V2.2.msi","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pts-03 {"modified_at":"2011/05/31 19:06:43 +0700","id":22737,"asset_file_size":72845,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/09 16:48:18 +0700","comment_counter":0,"description":"PTS","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:06:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:39 +0700","asset_file_name":"PTS-03.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pts-02 {"modified_at":"2011/05/31 19:06:42 +0700","id":22736,"asset_file_size":69555,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/09 16:48:05 +0700","comment_counter":0,"description":"PTS","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:06:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:39 +0700","asset_file_name":"PTS-02.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pts-01 {"modified_at":"2011/05/31 19:06:42 +0700","id":22735,"asset_file_size":105830,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/09 16:47:53 +0700","comment_counter":0,"description":"PTS","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:06:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:39 +0700","asset_file_name":"PTS-01.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pts-00 {"modified_at":"2011/05/31 19:06:42 +0700","id":22734,"asset_file_size":75652,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/09 16:47:41 +0700","comment_counter":0,"description":"PTS","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:06:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","asset_file_name":"PTS-00.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_cs29z50ml {"modified_at":"2011/05/31 19:06:42 +0700","id":22733,"asset_file_size":62922,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/09 14:29:12 +0700","comment_counter":0,"description":"CS29","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:06:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","asset_file_name":"CS29Z50ML.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ141 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:53 +0700","id":22706,"asset_file_size":76967,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/07 18:49:23 +0700","comment_counter":0,"description":"Samsung CS29","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:53 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:45 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e141.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ140 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:53 +0700","id":22705,"asset_file_size":112083,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/07 18:48:59 +0700","comment_counter":0,"description":"Samsung CS29","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:53 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:45 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e140.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ139 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:52 +0700","id":22704,"asset_file_size":100308,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/07 18:48:33 +0700","comment_counter":0,"description":"Samsung CS29","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:52 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:45 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e139.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ138 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:52 +0700","id":22703,"asset_file_size":117834,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/07 18:48:08 +0700","comment_counter":0,"description":"Samsung CS29","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:52 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:44 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e138.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ137 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:51 +0700","id":22702,"asset_file_size":96449,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/07 18:47:41 +0700","comment_counter":0,"description":"Samsung CS29","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:44 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e137.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ136 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:50 +0700","id":22701,"asset_file_size":80967,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/07 18:47:18 +0700","comment_counter":0,"description":"Samsung CS29","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:50 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:44 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e136.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ135 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:49 +0700","id":22700,"asset_file_size":119106,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/07 18:46:53 +0700","comment_counter":0,"description":"Samsung CS29","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:49 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:44 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e135.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_post-pic {"modified_at":"2011/05/31 19:05:55 +0700","id":22603,"asset_file_size":43614,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:36:25 +0700","comment_counter":0,"description":"Post pic","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:05:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:29 +0700","asset_file_name":"post-pic.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_46 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:47 +0700","id":22602,"asset_file_size":93235,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:31:55 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:47 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","asset_file_name":"lepae#3_46.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_45 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:46 +0700","id":22601,"asset_file_size":88161,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:31:41 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","asset_file_name":"lepae#3_45.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_44 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:46 +0700","id":22600,"asset_file_size":104961,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:31:27 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","asset_file_name":"lepae#3_44.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_43 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:46 +0700","id":22599,"asset_file_size":69889,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:31:12 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","asset_file_name":"lepae#3_43.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_42 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:46 +0700","id":22598,"asset_file_size":79424,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:30:59 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","asset_file_name":"lepae#3_42.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_41 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:45 +0700","id":22597,"asset_file_size":80372,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:30:43 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:45 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","asset_file_name":"lepae#3_41.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_40 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:45 +0700","id":22596,"asset_file_size":70618,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:30:28 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:45 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","asset_file_name":"lepae#3_40.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_39 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","id":22595,"asset_file_size":67878,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:30:11 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","asset_file_name":"lepae#3_39.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_38 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","id":22594,"asset_file_size":95850,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:29:47 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","asset_file_name":"lepae#3_38.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_37 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","id":22593,"asset_file_size":96359,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:29:22 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","asset_file_name":"lepae#3_37.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_36 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","id":22592,"asset_file_size":108154,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:28:58 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","asset_file_name":"lepae#3_36.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_35 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","id":22591,"asset_file_size":92352,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:28:41 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","asset_file_name":"lepae#3_35.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_34 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","id":22590,"asset_file_size":96399,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:28:25 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","asset_file_name":"lepae#3_34.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_33 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","id":22589,"asset_file_size":108472,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:28:02 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","asset_file_name":"lepae#3_33.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lepae#3_32 {"modified_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","id":22588,"asset_file_size":100606,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/01 11:27:45 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","asset_file_name":"lepae#3_32.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: