นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vwd_d2-01 {"modified_at":"2012/02/05 12:54:11 +0700","id":33357,"asset_file_size":23400,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/05 12:54:07 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC VWD Lamp","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":96,"updated_at":"2012/02/05 12:54:11 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:07 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-01.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_100_0955 {"modified_at":"2012/02/05 12:53:49 +0700","id":33356,"asset_file_size":81115,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/05 12:53:47 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC VWD Lamp","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":96,"updated_at":"2012/02/05 12:53:49 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:47 +0700","asset_file_name":"100_0955.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_100_0954 {"modified_at":"2012/02/05 12:53:38 +0700","id":33355,"asset_file_size":79544,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/05 12:53:33 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC VWD Lamp","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":96,"updated_at":"2012/02/05 12:53:38 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:33 +0700","asset_file_name":"100_0954.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_100_0952 {"modified_at":"2012/02/05 12:53:27 +0700","id":33354,"asset_file_size":107253,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/05 12:53:21 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC VWD Lamp","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":96,"updated_at":"2012/02/05 12:53:27 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:21 +0700","asset_file_name":"100_0952.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_100_0951 {"modified_at":"2012/02/05 12:53:11 +0700","id":33353,"asset_file_size":105859,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/05 12:53:08 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC VWD Lamp","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":96,"updated_at":"2012/02/05 12:53:11 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:08 +0700","asset_file_name":"100_0951.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_flapper-01 {"modified_at":"2012/01/10 12:01:30 +0700","id":32739,"asset_file_size":36866,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/01/10 12:01:25 +0700","comment_counter":0,"description":"6890 GC Flapper","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":96,"updated_at":"2012/01/10 12:01:30 +0700","asset_updated_at":"2012/01/10 12:01:25 +0700","asset_file_name":"Flapper-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_100_0308 {"modified_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","id":32738,"asset_file_size":95176,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","comment_counter":0,"description":"6890 GC Flapper","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":96,"updated_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","asset_file_name":"100_0308.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_100_0305 {"modified_at":"2012/01/10 12:00:43 +0700","id":32737,"asset_file_size":107684,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/01/10 12:00:38 +0700","comment_counter":0,"description":"6890 GC Flapper","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":96,"updated_at":"2012/01/10 12:00:43 +0700","asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:38 +0700","asset_file_name":"100_0305.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_100_0304 {"modified_at":"2012/01/10 12:00:28 +0700","id":32736,"asset_file_size":152151,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/01/10 12:00:23 +0700","comment_counter":0,"description":"6890 GC Flapper","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":96,"updated_at":"2012/01/10 12:00:28 +0700","asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:23 +0700","asset_file_name":"100_0304.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: