นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sec_bg1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sec_bg1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2007/11/13 11:05:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:32:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:32:00 +0700","id":421,"asset_file_size":82401}
  • Small_sec_bg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sec_bg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEC-BG","created_at":"2007/11/13 10:54:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","id":420,"asset_file_size":69350}
  • Small_openwrt_bg1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"openwrt_bg1.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"OpenWrt-BG","created_at":"2007/11/13 10:46:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","id":419,"asset_file_size":7162}
  • Small_openwrt-1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"openwrt-1.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e01\u0e31\u0e1a OpenWrt","created_at":"2007/10/31 18:56:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:52 +0700","id":180,"asset_file_size":19327}
  • Small_new_wrt54gl {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"new_wrt54gl.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NEW WRT54GL","created_at":"2007/10/31 18:26:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","id":179,"asset_file_size":31928}
  • Small_max3232-1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"max3232-1.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"TTL to RS-232","created_at":"2007/10/29 13:05:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:37 +0700","id":170,"asset_file_size":11148}
  • Small_wrt54g-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wrt54g-02.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Linksys WRT54GL","created_at":"2007/10/26 09:42:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","id":158,"asset_file_size":81855}
  • Small_wrt54g-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wrt54g-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Linksys WRT54GV4","created_at":"2007/10/26 09:42:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","id":157,"asset_file_size":78817}
ขนาดย่อ: