นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_0303 {"member_only_commentable":false,"description":"6890 GC Flapper","asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:04 +0700","asset_file_name":"100_0303.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32735,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124191,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/01/10 12:00:04 +0700","modified_at":"2012/01/10 12:00:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/10 12:00:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ref_diagram01 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95","asset_updated_at":"2011/09/04 14:47:05 +0700","asset_file_name":"Ref_Diagram01.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":29777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18966,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/09/04 14:47:05 +0700","modified_at":"2011/09/04 14:47:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/04 14:47:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_8891 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95","asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:46 +0700","asset_file_name":"100_8891.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79437,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/09/04 14:33:46 +0700","modified_at":"2011/09/04 14:33:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/04 14:33:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_8888 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95","asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:33 +0700","asset_file_name":"100_8888.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29775,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91086,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/09/04 14:33:33 +0700","modified_at":"2011/09/04 14:33:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/04 14:33:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_8885 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95","asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:17 +0700","asset_file_name":"100_8885.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29774,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75366,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/09/04 14:33:17 +0700","modified_at":"2011/09/04 14:33:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/04 14:33:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_8882 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95","asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:06 +0700","asset_file_name":"100_8882.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29773,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130736,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/09/04 14:33:06 +0700","modified_at":"2011/09/04 14:33:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/04 14:33:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_8878 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95","asset_updated_at":"2011/09/04 14:32:51 +0700","asset_file_name":"100_8878.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29772,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119558,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/09/04 14:32:51 +0700","modified_at":"2011/09/04 14:32:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/04 14:32:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_8992 {"member_only_commentable":false,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:53 +0700","asset_file_name":"100_8992.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":194150,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/08/31 15:12:53 +0700","modified_at":"2011/08/31 15:12:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/31 15:12:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_8938 {"member_only_commentable":false,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:35 +0700","asset_file_name":"100_8938.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29624,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113854,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/08/31 15:12:35 +0700","modified_at":"2011/08/31 15:12:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/31 15:12:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: