นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_magnet-03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":41969,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22187,"created_at":"2010/04/09 17:44:11 +0700","asset_file_name":"magnet-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_magnet-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":36985,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22186,"created_at":"2010/04/09 17:40:59 +0700","asset_file_name":"magnet-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_magnet-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:02:33 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":43062,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22185,"created_at":"2010/04/09 17:35:58 +0700","asset_file_name":"magnet-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:02:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:02:18 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":1474560,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","id":22142,"created_at":"2010/04/07 18:50:28 +0700","asset_file_name":"BOOT98a.img","updated_at":"2011/05/31 19:02:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:52 +0700","description":"Boot 98 with sATA Driver","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_vfd-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:02:17 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":43577,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22141,"created_at":"2010/04/07 18:42:29 +0700","asset_file_name":"vfd-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:02:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:52 +0700","description":"VFD 2.1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_vfd-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:02:16 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":32109,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22140,"created_at":"2010/04/07 18:42:17 +0700","asset_file_name":"vfd-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:02:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:51 +0700","description":"VFD 2.1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ec-meter_eq1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":2539,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":22079,"created_at":"2010/03/30 17:20:22 +0700","asset_file_name":"EC-Meter_EQ1.GIF","updated_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:41 +0700","description":"EC Meter","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ec-meter_v1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":11714,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":22078,"created_at":"2010/03/30 17:18:07 +0700","asset_file_name":"EC-Meter_v1.gif","updated_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:41 +0700","description":"EC Meter","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_wl_config {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:01:21 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":4534,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":22051,"created_at":"2010/03/29 18:43:17 +0700","asset_file_name":"wl_config.GIF","updated_at":"2011/05/31 19:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:40 +0700","description":"config","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_reboot {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:01:19 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":15911,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":22050,"created_at":"2010/03/29 18:37:49 +0700","asset_file_name":"reboot.sh.gif","updated_at":"2011/05/31 19:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:40 +0700","description":"Reboot","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_login-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:59:59 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":1230,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":21920,"created_at":"2010/03/23 12:44:41 +0700","asset_file_name":"login-01.GIF","updated_at":"2011/05/31 18:59:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:27 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_itr100-4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":38830,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21806,"created_at":"2010/03/15 19:11:59 +0700","asset_file_name":"ITR100-4.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","description":"ITR100","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_itr100-3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":32494,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21805,"created_at":"2010/03/15 19:11:48 +0700","asset_file_name":"ITR100-3.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","description":"ITR100","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_itr100-2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:38 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":38271,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21804,"created_at":"2010/03/15 19:11:38 +0700","asset_file_name":"ITR100-2.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","description":"ITR100","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_itr100-1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":46186,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21803,"created_at":"2010/03/15 19:11:27 +0700","asset_file_name":"ITR100-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","description":"ITR100","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sun-sec-04 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":55495,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21746,"created_at":"2010/03/13 18:21:19 +0700","asset_file_name":"sun-sec-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:07 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sun-sec-03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":35801,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21745,"created_at":"2010/03/13 18:04:58 +0700","asset_file_name":"sun-sec-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:07 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sun-sec-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":27395,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21744,"created_at":"2010/03/13 18:04:46 +0700","asset_file_name":"sun-sec-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:06 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sun-sec-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":59165,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21743,"created_at":"2010/03/13 18:04:35 +0700","asset_file_name":"sun-sec-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:06 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_setum {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:56:53 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":29266,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21721,"created_at":"2010/03/13 11:03:58 +0700","asset_file_name":"Setum.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:56:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:05 +0700","description":"Setum","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_bg1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:53:12 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":1259973,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":21429,"created_at":"2010/03/06 09:17:20 +0700","asset_file_name":"sec_bg1.gif","updated_at":"2011/05/31 18:53:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:45 +0700","description":"bg\u0026nbsp;\u0026nbsp; ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-16 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:53:02 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":98003,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21417,"created_at":"2010/03/05 09:03:07 +0700","asset_file_name":"530117-16.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:53:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-15 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":148659,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21416,"created_at":"2010/03/05 09:02:53 +0700","asset_file_name":"530117-15.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-14 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":137542,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21415,"created_at":"2010/03/05 09:02:40 +0700","asset_file_name":"530117-14.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-13 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:53:00 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":97118,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21414,"created_at":"2010/03/05 09:02:25 +0700","asset_file_name":"530117-13.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:53:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-12 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":99756,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21413,"created_at":"2010/03/05 09:02:12 +0700","asset_file_name":"530117-12.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-11 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":85840,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21412,"created_at":"2010/03/05 09:01:58 +0700","asset_file_name":"530117-11.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-10 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":128180,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21411,"created_at":"2010/03/05 09:01:22 +0700","asset_file_name":"530117-10.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-09 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":115210,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21410,"created_at":"2010/03/05 09:01:10 +0700","asset_file_name":"530117-09.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-08 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:57 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":154821,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21409,"created_at":"2010/03/05 09:00:58 +0700","asset_file_name":"530117-08.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-07 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":149057,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21408,"created_at":"2010/03/05 09:00:44 +0700","asset_file_name":"530117-07.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-06 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":119059,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21407,"created_at":"2010/03/05 09:00:29 +0700","asset_file_name":"530117-06.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-05 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:55 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":90854,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21406,"created_at":"2010/03/05 09:00:12 +0700","asset_file_name":"530117-05.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-04 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":118565,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21405,"created_at":"2010/03/05 08:52:17 +0700","asset_file_name":"530117-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":96888,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21404,"created_at":"2010/03/05 08:51:10 +0700","asset_file_name":"530117-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_530117-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:52:53 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":64670,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21403,"created_at":"2010/03/05 08:50:17 +0700","asset_file_name":"530117-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: