นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_magnet-03 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22187,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/09 17:44:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"magnet-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":41969,"last_commented_at":null}
 • Ico64_magnet-02 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22186,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/09 17:40:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"magnet-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":36985,"last_commented_at":null}
 • Ico64_magnet-01 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22185,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/09 17:35:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"magnet-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:02:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:33 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43062,"last_commented_at":null}
 • {"description":"Boot 98 with sATA Driver","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":22142,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/07 18:50:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"BOOT98a.img","updated_at":"2011/05/31 19:02:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1474560,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vfd-02 {"description":"VFD 2.1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22141,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/07 18:42:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vfd-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:02:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:17 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43577,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vfd-01 {"description":"VFD 2.1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22140,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/07 18:42:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"vfd-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:02:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:16 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32109,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ec-meter_eq1 {"description":"EC Meter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":22079,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/30 17:20:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"EC-Meter_EQ1.GIF","updated_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2539,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ec-meter_v1 {"description":"EC Meter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":22078,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/30 17:18:07 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"EC-Meter_v1.gif","updated_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":11714,"last_commented_at":null}
 • Ico64_wl_config {"description":"config","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":22051,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/29 18:43:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"wl_config.GIF","updated_at":"2011/05/31 19:01:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:01:21 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4534,"last_commented_at":null}
 • Ico64_reboot {"description":"Reboot","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":22050,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/29 18:37:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"reboot.sh.gif","updated_at":"2011/05/31 19:01:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:01:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":15911,"last_commented_at":null}
 • Ico64_login-01 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":21920,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/23 12:44:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"login-01.GIF","updated_at":"2011/05/31 18:59:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:59:59 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1230,"last_commented_at":null}
 • Ico64_itr100-4 {"description":"ITR100","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21806,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/15 19:11:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ITR100-4.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":38830,"last_commented_at":null}
 • Ico64_itr100-3 {"description":"ITR100","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21805,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/15 19:11:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ITR100-3.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32494,"last_commented_at":null}
 • Ico64_itr100-2 {"description":"ITR100","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21804,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/15 19:11:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ITR100-2.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:38 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":38271,"last_commented_at":null}
 • Ico64_itr100-1 {"description":"ITR100","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21803,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/15 19:11:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ITR100-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":46186,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sun-sec-04 {"description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21746,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/13 18:21:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sun-sec-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":55495,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sun-sec-03 {"description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21745,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/13 18:04:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sun-sec-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":35801,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sun-sec-02 {"description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21744,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/13 18:04:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sun-sec-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":27395,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sun-sec-01 {"description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21743,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/13 18:04:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sun-sec-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":59165,"last_commented_at":null}
 • Ico64_setum {"description":"Setum","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21721,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/13 11:03:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Setum.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:56:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:56:53 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":29266,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sec_bg1 {"description":"bg\u0026nbsp;\u0026nbsp; ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":21429,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/06 09:17:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sec_bg1.gif","updated_at":"2011/05/31 18:53:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:53:12 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1259973,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-16 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21417,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:03:07 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-16.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:53:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:53:02 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":98003,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-15 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21416,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:02:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-15.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":148659,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-14 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21415,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:02:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-14.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":137542,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-13 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21414,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:02:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-13.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:53:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:53:00 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":97118,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-12 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21413,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:02:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-12.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":99756,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-11 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21412,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:01:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-11.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":85840,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-10 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21411,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:01:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-10.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":128180,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-09 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21410,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:01:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-09.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115210,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-08 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21409,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:00:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-08.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:57 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":154821,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-07 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21408,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:00:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-07.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":149057,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-06 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21407,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:00:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-06.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:56 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":119059,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-05 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21406,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:00:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-05.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:55 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":90854,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-04 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21405,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 08:52:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":118565,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-03 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21404,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 08:51:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:54 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":96888,"last_commented_at":null}
 • Ico64_530117-02 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21403,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/05 08:50:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"530117-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:52:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:53 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":64670,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: