นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_adapter-05 {"modified_at":"2011/05/31 18:52:48 +0700","id":21395,"asset_file_size":54105,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/04 19:14:31 +0700","comment_counter":0,"description":"Notebook adapter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:52:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_file_name":"Adapter-05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_adapter-04 {"modified_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","id":21394,"asset_file_size":50426,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/04 19:14:19 +0700","comment_counter":0,"description":"Notebook adapter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_file_name":"Adapter-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_adapter-03 {"modified_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","id":21393,"asset_file_size":48627,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/04 19:14:08 +0700","comment_counter":0,"description":"Notebook adapter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:52:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:43 +0700","asset_file_name":"Adapter-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_adapter-02 {"modified_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","id":21392,"asset_file_size":55342,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/04 19:13:44 +0700","comment_counter":0,"description":"Notebook adapter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:42 +0700","asset_file_name":"Adapter-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_adapter-01 {"modified_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","id":21391,"asset_file_size":69128,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/04 19:13:26 +0700","comment_counter":0,"description":"Notebook adapter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:52:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:42 +0700","asset_file_name":"Adapter-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530117-01 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","id":21009,"asset_file_size":34994,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:21:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_file_name":"530117-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-24 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","id":21008,"asset_file_size":67463,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:21:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_file_name":"530116-24.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-23 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:11 +0700","id":21007,"asset_file_size":117791,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:21:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_file_name":"530116-23.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-22 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","id":21006,"asset_file_size":109547,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:21:00 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_file_name":"530116-22.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-21 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","id":21005,"asset_file_size":118680,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:20:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_file_name":"530116-21.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-20 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:09 +0700","id":21004,"asset_file_size":126636,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:20:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:09 +0700","asset_file_name":"530116-20.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-19 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:08 +0700","id":21003,"asset_file_size":73507,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:20:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","asset_file_name":"530116-19.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-18 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","id":21002,"asset_file_size":84193,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:20:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","asset_file_name":"530116-18.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-17 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","id":21001,"asset_file_size":135366,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:19:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","asset_file_name":"530116-17.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-16 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:06 +0700","id":21000,"asset_file_size":93552,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:19:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","asset_file_name":"530116-16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-15 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","id":20999,"asset_file_size":93987,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 11:19:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:08 +0700","asset_file_name":"530116-15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-14 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","id":20998,"asset_file_size":93449,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:29:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-13 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:04 +0700","id":20997,"asset_file_size":69835,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:29:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-12 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","id":20996,"asset_file_size":84530,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:29:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-10 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","id":20995,"asset_file_size":85193,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:29:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-11 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","id":20994,"asset_file_size":130970,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:28:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-09 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","id":20993,"asset_file_size":80373,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:28:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-08 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:01 +0700","id":20992,"asset_file_size":123320,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:28:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-07 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","id":20991,"asset_file_size":44353,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:27:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-06 {"modified_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","id":20990,"asset_file_size":62149,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 10:27:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-05 {"modified_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","id":20987,"asset_file_size":57260,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 08:51:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-04 {"modified_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","id":20986,"asset_file_size":34804,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 08:51:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","asset_file_name":"530116-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-03 {"modified_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","id":20985,"asset_file_size":32892,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 08:50:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","asset_file_name":"530116-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-02 {"modified_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","id":20984,"asset_file_size":55226,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 08:50:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","asset_file_name":"530116-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530116-01 {"modified_at":"2011/05/31 18:47:56 +0700","id":20983,"asset_file_size":48561,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/16 08:49:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:47:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","asset_file_name":"530116-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530115-21 {"modified_at":"2011/05/31 18:41:59 +0700","id":20520,"asset_file_size":66910,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:41:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","asset_file_name":"530115-21.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530115-20 {"modified_at":"2011/05/31 18:41:58 +0700","id":20519,"asset_file_size":50448,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:41:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","asset_file_name":"530115-20.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530115-19 {"modified_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","id":20518,"asset_file_size":91747,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","asset_file_name":"530115-19.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530115-18 {"modified_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","id":20517,"asset_file_size":96970,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","asset_file_name":"530115-18.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530115-17 {"modified_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","id":20516,"asset_file_size":86158,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","asset_file_name":"530115-17.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_530115-16 {"modified_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","id":20515,"asset_file_size":88357,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/01/31 16:06:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","asset_file_name":"530115-16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: