นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dataloggerv2-02 {"modified_at":"2011/05/31 19:41:14 +0700","id":28449,"asset_file_size":99166,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/05/25 16:58:18 +0700","comment_counter":0,"description":"SEC Datalogger v2","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:41:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","asset_file_name":"dataloggerV2-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dataloggerv2-01 {"modified_at":"2011/05/31 19:41:13 +0700","id":28448,"asset_file_size":79999,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/05/25 16:58:04 +0700","comment_counter":0,"description":"SEC Datalogger v2","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:41:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","asset_file_name":"dataloggerV2-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_600kva-01 {"modified_at":"2011/05/31 19:41:11 +0700","id":28433,"asset_file_size":169681,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/05/24 08:33:09 +0700","comment_counter":0,"description":"600 kVA","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:41:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","asset_file_name":"600kVA-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_source-14 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:28 +0700","id":28272,"asset_file_size":30067,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/05/14 09:42:51 +0700","comment_counter":0,"description":"Ion source","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:40:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:21 +0700","asset_file_name":"source-14.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_source-13 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","id":28271,"asset_file_size":40587,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/05/14 09:42:35 +0700","comment_counter":0,"description":"Ion source","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:21 +0700","asset_file_name":"source-13.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_source-12 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","id":28270,"asset_file_size":39088,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/05/14 09:42:20 +0700","comment_counter":0,"description":"Ion source","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:20 +0700","asset_file_name":"source-12.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_source-11 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:25 +0700","id":28269,"asset_file_size":8968,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/05/14 09:41:51 +0700","comment_counter":0,"description":"Ion source","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:40:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:20 +0700","asset_file_name":"source-11.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_7795 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:51 +0700","id":28177,"asset_file_size":192707,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/05/09 16:15:11 +0700","comment_counter":0,"description":"KM \u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:39:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:13 +0700","asset_file_name":"100_7795.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_7793 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:47 +0700","id":28167,"asset_file_size":135642,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/05/08 13:26:50 +0700","comment_counter":0,"description":"KM \u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:39:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:11 +0700","asset_file_name":"100_7793.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: