นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_lepae#3_41 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_41.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:30:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:45 +0700","id":22597,"asset_file_size":80372}
 • Tiny_lepae#3_40 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_40.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:30:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:45 +0700","id":22596,"asset_file_size":70618}
 • Tiny_lepae#3_39 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_39.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:30:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","id":22595,"asset_file_size":67878}
 • Tiny_lepae#3_38 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_38.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:29:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","id":22594,"asset_file_size":95850}
 • Tiny_lepae#3_37 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_37.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:29:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:44 +0700","id":22593,"asset_file_size":96359}
 • Tiny_lepae#3_36 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_36.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:28:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","id":22592,"asset_file_size":108154}
 • Tiny_lepae#3_35 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_35.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:28:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","id":22591,"asset_file_size":92352}
 • Tiny_lepae#3_34 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_34.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:28:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","id":22590,"asset_file_size":96399}
 • Tiny_lepae#3_33 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_33.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:28:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:43 +0700","id":22589,"asset_file_size":108472}
 • Tiny_lepae#3_32 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_32.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:27:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","id":22588,"asset_file_size":100606}
 • Tiny_lepae#3_31 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_31.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:27:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","id":22587,"asset_file_size":142755}
 • Tiny_lepae#3_30 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_30.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:42 +0700","id":22586,"asset_file_size":90267}
 • Tiny_lepae#3_29 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_29.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:26:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","id":22585,"asset_file_size":71110}
 • Tiny_lepae#3_28 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_28.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:26:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","id":22584,"asset_file_size":65651}
 • Tiny_lepae#3_27 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_27.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:25:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","id":22583,"asset_file_size":102380}
 • Tiny_lepae#3_26 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_26.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:24:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:41 +0700","id":22582,"asset_file_size":89784}
 • Tiny_lepae#3_25 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_25.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:24:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","id":22581,"asset_file_size":89550}
 • Tiny_lepae#3_24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:24:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","id":22580,"asset_file_size":75598}
 • Tiny_lepae#3_23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:23:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:40 +0700","id":22579,"asset_file_size":97278}
 • Tiny_lepae#3_22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_22.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:23:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:39 +0700","id":22578,"asset_file_size":101891}
 • Tiny_lepae#3_21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae#3_21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553","created_at":"2010/05/01 11:23:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:41:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:41:39 +0700","id":22577,"asset_file_size":75870}
 • Tiny_ms-source-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ms-source-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MS Source","created_at":"2010/05/01 09:46:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:53 +0700","id":22574,"asset_file_size":52013}
 • Tiny_ms-source-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ms-source-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MS Source","created_at":"2010/05/01 09:46:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:53 +0700","id":22573,"asset_file_size":48803}
 • Tiny_ms-source-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ms-source-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MS Source","created_at":"2010/05/01 09:46:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:52 +0700","id":22572,"asset_file_size":48351}
 • Tiny_ms-source-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ms-source-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MS Source","created_at":"2010/05/01 09:45:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:52 +0700","id":22571,"asset_file_size":43485}
ขนาดย่อ: