นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_7518 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7518.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Encoder for microtome","created_at":"2011/02/11 15:06:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","id":27191,"asset_file_size":117198}
  • Small_100_7517 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7517.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Encoder for microtome","created_at":"2011/02/11 15:05:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","id":27190,"asset_file_size":91419}
  • Small_100_6951-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_6951-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","created_at":"2011/02/05 11:03:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","id":27137,"asset_file_size":268029}
  • Small_100_6645-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_6645-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","created_at":"2011/02/05 11:03:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","id":27136,"asset_file_size":452197}
  • Small_100_6466-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_6466-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","created_at":"2011/02/05 11:03:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","id":27135,"asset_file_size":384632}
  • Small_100_6101-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_6101-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","created_at":"2011/02/05 11:02:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","id":27134,"asset_file_size":307383}
  • Small_100_5825-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5825-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","created_at":"2011/02/05 11:02:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","id":27133,"asset_file_size":245815}
  • Small_dip-12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 16:02:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","id":26945,"asset_file_size":45180}
  • Small_dip-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 16:02:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","id":26944,"asset_file_size":65900}
ขนาดย่อ: