นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_lepae1-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:48:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:32 +0700","id":22525,"asset_file_size":73496}
 • Tiny_lepae1-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:48:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","id":22524,"asset_file_size":131633}
 • Tiny_lepae1-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:48:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","id":22523,"asset_file_size":92913}
 • Tiny_lepae1-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:48:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","id":22522,"asset_file_size":119495}
 • Tiny_lepae1-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:48:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:31 +0700","id":22521,"asset_file_size":101212}
 • Tiny_lepae1-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:47:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","id":22520,"asset_file_size":90349}
 • Tiny_lepae1-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:47:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","id":22519,"asset_file_size":122520}
 • Tiny_lepae1-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae1-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2548","created_at":"2010/04/25 14:47:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:30 +0700","id":22518,"asset_file_size":109410}
 • Tiny_lepae3-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:36:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:18 +0700","id":22478,"asset_file_size":101390}
 • Tiny_lepae3-09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:35:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","id":22477,"asset_file_size":87491}
 • Tiny_lepae3-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:35:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","id":22476,"asset_file_size":114615}
 • Tiny_lepae3-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:35:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:17 +0700","id":22475,"asset_file_size":63915}
 • Tiny_lepae3-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:35:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","id":22474,"asset_file_size":65039}
 • Tiny_lepae3-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:35:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","id":22473,"asset_file_size":91804}
 • Tiny_lepae3-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:34:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","id":22472,"asset_file_size":84413}
 • Tiny_lepae3-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:34:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:16 +0700","id":22471,"asset_file_size":66645}
 • Tiny_lepae3-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:34:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:15 +0700","id":22470,"asset_file_size":87751}
 • Tiny_lepae3-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lepae3-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30 2553 ","created_at":"2010/04/23 19:34:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:05:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:05:15 +0700","id":22469,"asset_file_size":92474}
 • Tiny_sec-map-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sec-map-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEC MAP","created_at":"2010/04/22 14:21:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:04:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:04:58 +0700","id":22422,"asset_file_size":36074}
 • Tiny_sec-psu01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sec-psu01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u003Cspan class=\"ms\"\u003E\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E","created_at":"2010/04/21 15:17:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:04:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:04:50 +0700","id":22407,"asset_file_size":75392}
 • Tiny_magnet-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"magnet-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","created_at":"2010/04/09 17:47:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:35 +0700","id":22188,"asset_file_size":103768}
 • Tiny_magnet-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"magnet-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","created_at":"2010/04/09 17:44:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","id":22187,"asset_file_size":41969}
 • Tiny_magnet-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"magnet-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","created_at":"2010/04/09 17:40:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:34 +0700","id":22186,"asset_file_size":36985}
 • Tiny_magnet-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"magnet-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","created_at":"2010/04/09 17:35:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:33 +0700","id":22185,"asset_file_size":43062}
 • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"BOOT98a.img","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Boot 98 with sATA Driver","created_at":"2010/04/07 18:50:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:18 +0700","id":22142,"asset_file_size":1474560}
ขนาดย่อ: