นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_halan18_05 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17314,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/18 22:31:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan18_05.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:00:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:00:11 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":135272,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan18_04b {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17313,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/18 22:30:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan18_04b.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":108500,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan18_04a {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17312,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/18 22:30:07 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan18_04a.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:00:10 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":132585,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan18_04 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17311,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/18 22:29:33 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan18_04.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:00:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:00:09 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":128124,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan18_03 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17310,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/18 22:29:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan18_03.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":129254,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan18_02 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17309,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/18 22:28:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan18_02.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:00:08 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":138819,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan18_01 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17308,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/18 22:28:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan18_01.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:00:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:00:07 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":112708,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan17_07 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17282,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/17 22:54:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan17_07.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":83486,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan17_06 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17281,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/17 22:54:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan17_06.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:59:49 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":116872,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan17_05 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17280,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/17 22:53:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan17_05.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":125455,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan17_04 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17279,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/17 22:53:07 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan17_04.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:59:48 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":92939,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan17_03 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17278,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/17 22:45:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan17_03.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:59:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:59:47 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":85797,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan17_02 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17277,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/17 22:44:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan17_02.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":108062,"last_commented_at":null}
 • Ico64_halan17_01 {"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17276,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/17 22:44:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"halan17_01.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:59:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":139177,"last_commented_at":null}
 • Ico64_home2 {"description":"My Home","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16972,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/04 07:15:33 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"home2.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":119914,"last_commented_at":null}
 • Ico64_home1 {"description":"My Home","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16971,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/04 07:15:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"home1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:54:14 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":154127,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamda1-1 {"description":" Lamda 5/8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16600,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 17:07:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamda1-1.gif","updated_at":"2011/05/31 17:49:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:50 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2645,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamda6 {"description":"Lamda 5/8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16599,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 16:52:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamda6.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:49:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:49 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":63108,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamda5 {"description":"Lamda 5/8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16598,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 16:51:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamda5.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":94328,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamda4 {"description":"Lamda 5/8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16597,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 16:51:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamda4.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:48 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":104398,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamda3 {"description":"Lamda 5/8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16596,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 16:51:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamda3.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:49:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:47 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":129493,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamda2 {"description":"Lamda 5/8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16595,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 16:51:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamda2.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":56900,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamda1 {"description":"Lamda 5/8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16594,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 16:50:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamda1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":83975,"last_commented_at":null}
 • Ico64_rotor_seal-03 {"description":"HPLC Rotor seal","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16122,"deleted_at":null,"created_at":"2009/07/25 12:21:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rotor_seal-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:45:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:45:00 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":95726,"last_commented_at":null}
 • Ico64_rotor_seal-02 {"description":"HPLC Rotor seal","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16121,"deleted_at":null,"created_at":"2009/07/25 12:21:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rotor_seal-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:44:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:44:59 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":62754,"last_commented_at":null}
 • Ico64_rotor_seal-01 {"description":"HPLC Rotor seal","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16120,"deleted_at":null,"created_at":"2009/07/25 12:21:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rotor_seal-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":74176,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ad595_04 {"description":"Thermocouple","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":15861,"deleted_at":null,"created_at":"2009/07/07 16:48:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ad595_04.gif","updated_at":"2011/05/31 17:41:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:41:03 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":9654,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ad595_03 {"description":"Thermocouple","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":15860,"deleted_at":null,"created_at":"2009/07/07 16:48:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ad595_03.gif","updated_at":"2011/05/31 17:41:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:41:02 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":5747,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ad595_02 {"description":"Thermocouple","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":15859,"deleted_at":null,"created_at":"2009/07/07 16:48:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ad595_02.gif","updated_at":"2011/05/31 17:41:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:41:01 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":7139,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ad595_01 {"description":"Thermocouple","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":15858,"deleted_at":null,"created_at":"2009/07/07 16:48:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ad595_01.gif","updated_at":"2011/05/31 17:41:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:41:00 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6881,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-12 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15101,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:09:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-12.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":109206,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-10 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15100,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:09:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-10.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":137059,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-11 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15099,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:08:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-11.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:32:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:32:01 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":95919,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-09 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15098,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:08:33 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-09.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:32:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:32:00 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":188729,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-08 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15097,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:08:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-08.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":130657,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-07 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15096,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:07:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-07.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":85559,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: