นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dip-10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","created_at":"2011/01/22 16:01:53 +0700","asset_file_name":"dip-10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26943,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Clean DIP MAT95","modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":82026,"group_member_commentable":false}
  • Small_dip-09 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","created_at":"2011/01/22 16:00:50 +0700","asset_file_name":"dip-09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26942,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Clean DIP MAT95","modified_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":60418,"group_member_commentable":false}
  • Small_dip-08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","created_at":"2011/01/22 16:00:31 +0700","asset_file_name":"dip-08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26941,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Clean DIP MAT95","modified_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":49734,"group_member_commentable":false}
  • Small_dip-07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","created_at":"2011/01/22 16:00:10 +0700","asset_file_name":"dip-07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26940,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Clean DIP MAT95","modified_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":54467,"group_member_commentable":false}
  • Small_dip-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","created_at":"2011/01/22 15:42:59 +0700","asset_file_name":"dip-06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26939,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Clean DIP MAT95","modified_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":50688,"group_member_commentable":false}
  • Small_dip-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","created_at":"2011/01/22 15:41:03 +0700","asset_file_name":"dip-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26938,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Clean DIP MAT95","modified_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":67539,"group_member_commentable":false}
  • Small_dip-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","created_at":"2011/01/22 15:40:49 +0700","asset_file_name":"dip-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26937,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Clean DIP MAT95","modified_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":40348,"group_member_commentable":false}
  • Small_dip-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","created_at":"2011/01/22 15:40:34 +0700","asset_file_name":"dip-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26936,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Clean DIP MAT95","modified_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":43865,"group_member_commentable":false}
  • Small_dip-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","created_at":"2011/01/22 15:40:08 +0700","asset_file_name":"dip-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26935,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Clean DIP MAT95","modified_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":43946,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: