นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_vfd-02 {"modified_at":"2011/05/31 19:02:17 +0700","id":22141,"asset_file_size":43577,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/04/07 18:42:29 +0700","comment_counter":0,"description":"VFD 2.1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:02:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:52 +0700","asset_file_name":"vfd-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_vfd-01 {"modified_at":"2011/05/31 19:02:16 +0700","id":22140,"asset_file_size":32109,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/04/07 18:42:17 +0700","comment_counter":0,"description":"VFD 2.1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:02:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:51 +0700","asset_file_name":"vfd-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ec-meter_eq1 {"modified_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","id":22079,"asset_file_size":2539,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/30 17:20:22 +0700","comment_counter":0,"description":"EC Meter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:41 +0700","asset_file_name":"EC-Meter_EQ1.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ec-meter_v1 {"modified_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","id":22078,"asset_file_size":11714,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/30 17:18:07 +0700","comment_counter":0,"description":"EC Meter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:01:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:41 +0700","asset_file_name":"EC-Meter_v1.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_wl_config {"modified_at":"2011/05/31 19:01:21 +0700","id":22051,"asset_file_size":4534,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/29 18:43:17 +0700","comment_counter":0,"description":"config","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:01:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:40 +0700","asset_file_name":"wl_config.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_reboot {"modified_at":"2011/05/31 19:01:19 +0700","id":22050,"asset_file_size":15911,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/29 18:37:49 +0700","comment_counter":0,"description":"Reboot","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:01:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:40 +0700","asset_file_name":"reboot.sh.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_login-01 {"modified_at":"2011/05/31 18:59:59 +0700","id":21920,"asset_file_size":1230,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/23 12:44:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:59:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:27 +0700","asset_file_name":"login-01.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_itr100-4 {"modified_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","id":21806,"asset_file_size":38830,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/15 19:11:59 +0700","comment_counter":0,"description":"ITR100","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","asset_file_name":"ITR100-4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_itr100-3 {"modified_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","id":21805,"asset_file_size":32494,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/15 19:11:48 +0700","comment_counter":0,"description":"ITR100","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:57:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","asset_file_name":"ITR100-3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_itr100-2 {"modified_at":"2011/05/31 18:57:38 +0700","id":21804,"asset_file_size":38271,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/15 19:11:38 +0700","comment_counter":0,"description":"ITR100","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:57:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","asset_file_name":"ITR100-2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_itr100-1 {"modified_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","id":21803,"asset_file_size":46186,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/15 19:11:27 +0700","comment_counter":0,"description":"ITR100","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","asset_file_name":"ITR100-1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sun-sec-04 {"modified_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","id":21746,"asset_file_size":55495,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/13 18:21:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:07 +0700","asset_file_name":"sun-sec-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sun-sec-03 {"modified_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","id":21745,"asset_file_size":35801,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/13 18:04:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:57:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:07 +0700","asset_file_name":"sun-sec-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sun-sec-02 {"modified_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","id":21744,"asset_file_size":27395,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/13 18:04:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:06 +0700","asset_file_name":"sun-sec-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sun-sec-01 {"modified_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","id":21743,"asset_file_size":59165,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/13 18:04:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:57:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:06 +0700","asset_file_name":"sun-sec-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_setum {"modified_at":"2011/05/31 18:56:53 +0700","id":21721,"asset_file_size":29266,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/13 11:03:58 +0700","comment_counter":0,"description":"Setum","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:56:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:05 +0700","asset_file_name":"Setum.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sec_bg1 {"modified_at":"2011/05/31 18:53:12 +0700","id":21429,"asset_file_size":1259973,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/06 09:17:20 +0700","comment_counter":0,"description":"bg\u0026nbsp;\u0026nbsp; ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:53:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:45 +0700","asset_file_name":"sec_bg1.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530117-16 {"modified_at":"2011/05/31 18:53:02 +0700","id":21417,"asset_file_size":98003,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:03:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:53:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_file_name":"530117-16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530117-15 {"modified_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","id":21416,"asset_file_size":148659,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:02:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_file_name":"530117-15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530117-14 {"modified_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","id":21415,"asset_file_size":137542,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:02:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:53:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_file_name":"530117-14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530117-13 {"modified_at":"2011/05/31 18:53:00 +0700","id":21414,"asset_file_size":97118,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:02:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:53:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_file_name":"530117-13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530117-12 {"modified_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","id":21413,"asset_file_size":99756,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:02:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_file_name":"530117-12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530117-11 {"modified_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","id":21412,"asset_file_size":85840,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:01:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:52:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_file_name":"530117-11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530117-10 {"modified_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","id":21411,"asset_file_size":128180,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:01:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_file_name":"530117-10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530117-09 {"modified_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","id":21410,"asset_file_size":115210,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/05 09:01:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e49\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 18:52:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:44 +0700","asset_file_name":"530117-09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: