นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_singapore3-06 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:58 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":108423,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15095,"created_at":"2009/05/26 18:07:13 +0700","asset_file_name":"Singapore3-06.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore3-05 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":114537,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15094,"created_at":"2009/05/26 18:06:46 +0700","asset_file_name":"Singapore3-05.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore3-04 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":88648,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15093,"created_at":"2009/05/26 18:06:14 +0700","asset_file_name":"Singapore3-04.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore3-03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:56 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":138268,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15092,"created_at":"2009/05/26 18:05:40 +0700","asset_file_name":"Singapore3-03.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore3-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":151850,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15091,"created_at":"2009/05/26 18:05:20 +0700","asset_file_name":"Singapore3-02.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore3-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":98910,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15090,"created_at":"2009/05/26 18:04:47 +0700","asset_file_name":"Singapore3-01.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tantalum3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:33 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":7378,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":14970,"created_at":"2009/05/23 09:14:50 +0700","asset_file_name":"Tantalum3.GIF","updated_at":"2011/05/31 17:30:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Tantalum capacitor","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tantalum2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:32 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":2303,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14969,"created_at":"2009/05/23 09:09:58 +0700","asset_file_name":"Tantalum2.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Tantalum capacitor","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tantalum1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":2065,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14968,"created_at":"2009/05/23 09:09:46 +0700","asset_file_name":"Tantalum1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Tantalum capacitor","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-28 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:29 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":111058,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14960,"created_at":"2009/05/22 18:34:30 +0700","asset_file_name":"Singapore2-28.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-27 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:28 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":109444,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14959,"created_at":"2009/05/22 18:34:18 +0700","asset_file_name":"Singapore2-27.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-26 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":116930,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14958,"created_at":"2009/05/22 18:34:06 +0700","asset_file_name":"Singapore2-26.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-25 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":131839,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14957,"created_at":"2009/05/22 18:33:55 +0700","asset_file_name":"Singapore2-25.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":"2009/05/22 19:47:00 +0700","asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-24 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:26 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":125281,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14956,"created_at":"2009/05/22 18:33:42 +0700","asset_file_name":"Singapore2-24.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-23 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":146958,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14955,"created_at":"2009/05/22 18:33:30 +0700","asset_file_name":"Singapore2-23.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-22 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":148399,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14954,"created_at":"2009/05/22 18:33:16 +0700","asset_file_name":"Singapore2-22.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-21 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:24 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":102229,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14953,"created_at":"2009/05/22 18:33:04 +0700","asset_file_name":"Singapore2-21.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-20 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:23 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":143764,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14952,"created_at":"2009/05/22 18:32:52 +0700","asset_file_name":"Singapore2-20.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-19 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":89094,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14951,"created_at":"2009/05/22 18:32:40 +0700","asset_file_name":"Singapore2-19.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-18 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":98641,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14950,"created_at":"2009/05/22 18:32:28 +0700","asset_file_name":"Singapore2-18.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-17 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:21 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":115204,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14949,"created_at":"2009/05/22 18:32:15 +0700","asset_file_name":"Singapore2-17.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-16 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":132999,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14948,"created_at":"2009/05/22 18:32:00 +0700","asset_file_name":"Singapore2-16.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-15 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":121515,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14947,"created_at":"2009/05/22 18:31:48 +0700","asset_file_name":"Singapore2-15.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-14 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:19 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":87901,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14946,"created_at":"2009/05/22 18:31:37 +0700","asset_file_name":"Singapore2-14.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-13 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:18 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":122173,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14945,"created_at":"2009/05/22 18:31:24 +0700","asset_file_name":"Singapore2-13.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-12 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":132526,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14944,"created_at":"2009/05/22 18:31:12 +0700","asset_file_name":"Singapore2-12.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-11 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":96461,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14943,"created_at":"2009/05/22 18:30:45 +0700","asset_file_name":"Singapore2-11.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-10 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:16 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":173891,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14942,"created_at":"2009/05/22 18:30:30 +0700","asset_file_name":"Singapore2-10.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-09 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":115188,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14941,"created_at":"2009/05/22 18:30:06 +0700","asset_file_name":"Singapore2-09.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-08 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":51812,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14940,"created_at":"2009/05/22 18:29:49 +0700","asset_file_name":"Singapore2-08.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-07 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:14 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":161569,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14939,"created_at":"2009/05/22 18:29:34 +0700","asset_file_name":"Singapore2-07.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-06 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":119800,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14938,"created_at":"2009/05/22 18:29:09 +0700","asset_file_name":"Singapore2-06.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-05 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":146463,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14937,"created_at":"2009/05/22 18:28:23 +0700","asset_file_name":"Singapore2-05.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-04 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:12 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":135947,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14936,"created_at":"2009/05/22 18:28:09 +0700","asset_file_name":"Singapore2-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":129756,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14935,"created_at":"2009/05/22 18:27:55 +0700","asset_file_name":"Singapore2-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_singapore2-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":146015,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14934,"created_at":"2009/05/22 18:27:41 +0700","asset_file_name":"Singapore2-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: