นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_singapore3-06 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15095,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:07:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-06.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:58 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":108423,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-05 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15094,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:06:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-05.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":114537,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-04 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15093,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:06:14 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-04.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":88648,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-03 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15092,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:05:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-03.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:56 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":138268,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-02 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15091,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:05:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-02.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":151850,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore3-01 {"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15090,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/26 18:04:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore3-01.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":98910,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tantalum3 {"description":"Tantalum capacitor","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":14970,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/23 09:14:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Tantalum3.GIF","updated_at":"2011/05/31 17:30:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:33 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":7378,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tantalum2 {"description":"Tantalum capacitor","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14969,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/23 09:09:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Tantalum2.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:32 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2303,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tantalum1 {"description":"Tantalum capacitor","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14968,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/23 09:09:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Tantalum1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2065,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-28 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14960,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:34:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-28.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:29 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":111058,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-27 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14959,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:34:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-27.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:28 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":109444,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-26 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14958,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:34:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-26.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":116930,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-25 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14957,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:33:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-25.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":131839,"last_commented_at":"2009/05/22 19:47:00 +0700"}
 • Ico64_singapore2-24 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14956,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:33:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-24.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:26 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":125281,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-23 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14955,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:33:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-23.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":146958,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-22 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14954,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:33:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-22.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":148399,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-21 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14953,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:33:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-21.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:24 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":102229,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-20 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14952,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:32:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-20.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:23 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":143764,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-19 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14951,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:32:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-19.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":89094,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-18 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14950,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:32:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-18.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":98641,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-17 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14949,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:32:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-17.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:21 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115204,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-16 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14948,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:32:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-16.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":132999,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-15 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14947,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:31:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-15.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":121515,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-14 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14946,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:31:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-14.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":87901,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-13 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14945,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:31:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-13.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":122173,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-12 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14944,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:31:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-12.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":132526,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-11 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14943,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:30:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-11.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":96461,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-10 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14942,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:30:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-10.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:16 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":173891,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-09 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14941,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:30:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-09.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115188,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-08 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14940,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:29:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-08.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":51812,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-07 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14939,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:29:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-07.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:14 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":161569,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-06 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14938,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:29:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-06.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":119800,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-05 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14937,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:28:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-05.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":146463,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-04 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14936,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:28:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:12 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":135947,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-03 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14935,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:27:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":129756,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore2-02 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14934,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:27:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":146015,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: