นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_singapore3-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-06.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:07:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:58 +0700","id":15095,"asset_file_size":108423}
 • Ico64_singapore3-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-05.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:06:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","id":15094,"asset_file_size":114537}
 • Ico64_singapore3-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-04.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:06:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","id":15093,"asset_file_size":88648}
 • Ico64_singapore3-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-03.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:05:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:56 +0700","id":15092,"asset_file_size":138268}
 • Ico64_singapore3-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-02.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:05:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","id":15091,"asset_file_size":151850}
 • Ico64_singapore3-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:04:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","id":15090,"asset_file_size":98910}
 • Ico64_tantalum3 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Tantalum3.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Tantalum capacitor","created_at":"2009/05/23 09:14:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:33 +0700","id":14970,"asset_file_size":7378}
 • Ico64_tantalum2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tantalum2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Tantalum capacitor","created_at":"2009/05/23 09:09:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:32 +0700","id":14969,"asset_file_size":2303}
 • Ico64_tantalum1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tantalum1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Tantalum capacitor","created_at":"2009/05/23 09:09:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","id":14968,"asset_file_size":2065}
 • Ico64_singapore2-28 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-28.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:34:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:29 +0700","id":14960,"asset_file_size":111058}
 • Ico64_singapore2-27 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-27.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:34:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:28 +0700","id":14959,"asset_file_size":109444}
 • Ico64_singapore2-26 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-26.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:34:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","id":14958,"asset_file_size":116930}
 • Ico64_singapore2-25 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-25.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:33:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2009/05/22 19:47:00 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","id":14957,"asset_file_size":131839}
 • Ico64_singapore2-24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:33:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:26 +0700","id":14956,"asset_file_size":125281}
 • Ico64_singapore2-23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:33:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","id":14955,"asset_file_size":146958}
 • Ico64_singapore2-22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-22.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:33:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:25 +0700","id":14954,"asset_file_size":148399}
 • Ico64_singapore2-21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:33:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:24 +0700","id":14953,"asset_file_size":102229}
 • Ico64_singapore2-20 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-20.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:32:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:23 +0700","id":14952,"asset_file_size":143764}
 • Ico64_singapore2-19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-19.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:32:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","id":14951,"asset_file_size":89094}
 • Ico64_singapore2-18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-18.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:32:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:22 +0700","id":14950,"asset_file_size":98641}
 • Ico64_singapore2-17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:32:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:21 +0700","id":14949,"asset_file_size":115204}
 • Ico64_singapore2-16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:32:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","id":14948,"asset_file_size":132999}
 • Ico64_singapore2-15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:31:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:20 +0700","id":14947,"asset_file_size":121515}
 • Ico64_singapore2-14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:31:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:19 +0700","id":14946,"asset_file_size":87901}
 • Ico64_singapore2-13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:31:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:18 +0700","id":14945,"asset_file_size":122173}
 • Ico64_singapore2-12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:31:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","id":14944,"asset_file_size":132526}
 • Ico64_singapore2-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:30:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:17 +0700","id":14943,"asset_file_size":96461}
 • Ico64_singapore2-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:30:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:16 +0700","id":14942,"asset_file_size":173891}
 • Ico64_singapore2-09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:30:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","id":14941,"asset_file_size":115188}
 • Ico64_singapore2-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:29:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:15 +0700","id":14940,"asset_file_size":51812}
 • Ico64_singapore2-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:29:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:14 +0700","id":14939,"asset_file_size":161569}
 • Ico64_singapore2-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:29:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","id":14938,"asset_file_size":119800}
 • Ico64_singapore2-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:28:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:13 +0700","id":14937,"asset_file_size":146463}
 • Ico64_singapore2-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:28:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:12 +0700","id":14936,"asset_file_size":135947}
 • Ico64_singapore2-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:27:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","id":14935,"asset_file_size":129756}
 • Ico64_singapore2-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:27:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:11 +0700","id":14934,"asset_file_size":146015}
ขนาดย่อ: