นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dip-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 15:39:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:13 +0700","id":26934,"asset_file_size":51418}
  • Small_100_7420a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7420a.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 ","created_at":"2011/01/21 17:39:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:12 +0700","id":26931,"asset_file_size":138155}
  • Small_100_7419a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7419a.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 ","created_at":"2011/01/21 17:39:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:11 +0700","id":26930,"asset_file_size":117292}
  • Small_100_7420 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7420.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","created_at":"2011/01/20 17:12:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","id":26913,"asset_file_size":138155}
  • Small_100_7419 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7419.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","created_at":"2011/01/20 17:12:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","id":26912,"asset_file_size":117292}
  • Small_100_7418 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7418.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","created_at":"2011/01/20 17:12:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:02 +0700","id":26911,"asset_file_size":70967}
  • Small_100_7417 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7417.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","created_at":"2011/01/20 17:11:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","id":26910,"asset_file_size":59998}
  • Small_100_7416 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7416.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","created_at":"2011/01/20 17:10:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","id":26909,"asset_file_size":76523}
  • Small_mc34063_9v {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MC34063_9V.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"MC34063","created_at":"2011/01/12 17:17:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:32:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:32:28 +0700","id":26851,"asset_file_size":21756}
ขนาดย่อ: