นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_singapore2-01 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14933,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/22 18:26:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore2-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:30:10 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":119900,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore1-09 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14819,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/15 18:35:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore1-09.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:28:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:28:22 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":121939,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore1-08 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14818,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/15 18:34:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore1-08.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:28:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:28:21 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":145120,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore1-07 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14817,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/15 18:34:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore1-07.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:28:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:28:21 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":111485,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore1-06 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14816,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/15 18:34:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore1-06.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:28:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:28:20 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":164439,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore1-05 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14815,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/15 18:34:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore1-05.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:28:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:28:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":165250,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore1-04 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14814,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/15 18:33:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore1-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:28:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:28:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":184724,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore1-03 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14813,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/15 18:33:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore1-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:28:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:28:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":146465,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore1-02 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14812,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/15 18:33:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore1-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:28:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:28:17 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":124159,"last_commented_at":null}
 • Ico64_singapore1-01 {"description":"Singapore","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14811,"deleted_at":null,"created_at":"2009/05/15 18:33:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Singapore1-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:28:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:28:17 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":137351,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_8139_resize {"description":"Ceramic Rod","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13790,"deleted_at":null,"created_at":"2009/04/05 13:07:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_8139_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:16:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:16:34 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":89943,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_8136_resize {"description":"Ceramic Rod","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13789,"deleted_at":null,"created_at":"2009/04/05 13:07:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_8136_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:16:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:16:34 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":55298,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_8135_resize {"description":"Ceramic Rod","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13788,"deleted_at":null,"created_at":"2009/04/05 13:06:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_8135_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:16:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:16:33 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":50450,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14/\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01 \u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":13704,"deleted_at":null,"created_at":"2009/04/01 18:36:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"X_Logger.msi","updated_at":"2011/05/31 17:15:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:15:25 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4435456,"last_commented_at":null}
 • Ico64_x-logger-1 {"description":"Datalogger","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":13703,"deleted_at":null,"created_at":"2009/04/01 18:10:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"X-Logger-1.gif","updated_at":"2011/05/31 17:15:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:15:25 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32371,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_8176_resize {"description":"Datalogger","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13702,"deleted_at":null,"created_at":"2009/04/01 18:09:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_8176_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:15:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:15:23 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":123831,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_8174_resize {"description":"Datalogger","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13701,"deleted_at":null,"created_at":"2009/04/01 18:09:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_8174_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:15:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:15:22 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":134266,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_8173_resize {"description":"Datalogger","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13700,"deleted_at":null,"created_at":"2009/04/01 18:09:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_8173_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:15:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:15:22 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":135085,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_8172_resize {"description":"Datalogger","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13699,"deleted_at":null,"created_at":"2009/04/01 18:09:14 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_8172_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:15:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:15:21 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":161345,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-18 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13515,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:18:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-18.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:43 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":126795,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-17 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13514,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:18:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-17.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:42 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":108691,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-16 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13513,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:18:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-16.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:41 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":107501,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-15 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13512,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:18:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-15.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:41 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":151887,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-14 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13511,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:17:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-14.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:40 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":147282,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-13 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13510,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:17:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-13.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:39 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":156421,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-12 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13509,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:17:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-12.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:39 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":130545,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-11 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13508,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:16:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-11.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:38 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":145377,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-10 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13507,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:16:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-10.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:37 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":85741,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-09 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13506,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:16:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-09.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:37 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":96354,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-08 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13505,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:16:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-08.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:36 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":183064,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-07 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13504,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:15:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-07.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:35 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":107989,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-06 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13503,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:15:33 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-06.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:35 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":133820,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-05 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13502,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:15:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-05.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:34 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":149494,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-04 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13501,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:15:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:33 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":131712,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-03 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13500,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:14:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:33 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":90924,"last_commented_at":null}
 • Ico64_angkang-02 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13499,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:14:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:32 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":160629,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: