นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_avastfree {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:09 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:32:20 +0700","created_at":"2011/01/10 15:15:13 +0700","asset_file_name":"AvastFree.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26827,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Avast","modified_at":"2011/05/31 19:32:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":32958,"group_member_commentable":false}
  • Small_mc34063-inv {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:32:16 +0700","created_at":"2011/01/09 20:06:17 +0700","asset_file_name":"mc34063-inv.GIF","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26817,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MC34063","modified_at":"2011/05/31 19:32:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8069,"group_member_commentable":false}
  • Small_mc34063-dw {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:32:15 +0700","created_at":"2011/01/09 19:56:27 +0700","asset_file_name":"mc34063-dw.GIF","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26816,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"mc34063","modified_at":"2011/05/31 19:32:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7853,"group_member_commentable":false}
  • Small_mc34063-up {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","created_at":"2011/01/09 19:55:30 +0700","asset_file_name":"mc34063-up.GIF","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26815,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"mc34063","modified_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7045,"group_member_commentable":false}
  • Small_mc34063-bk {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","created_at":"2011/01/09 19:54:41 +0700","asset_file_name":"mc34063-bk.GIF","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26814,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"mc34063","modified_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6180,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_5346 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:30:51 +0700","created_at":"2010/12/22 17:15:48 +0700","asset_file_name":"100_5346.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26616,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"DMTA","modified_at":"2011/05/31 19:30:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":77159,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_5344 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","created_at":"2010/12/22 17:15:28 +0700","asset_file_name":"100_5344.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26615,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"DMTA","modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":81550,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_5341 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","created_at":"2010/12/22 17:15:13 +0700","asset_file_name":"100_5341.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26614,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"DMTA","modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":99756,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_5340 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","created_at":"2010/12/22 17:14:50 +0700","asset_file_name":"100_5340.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26613,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"DMTA","modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":52768,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: