นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_530116-12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 10:29:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","id":20996,"asset_file_size":84530}
 • Tiny_530116-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 10:29:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:03 +0700","id":20995,"asset_file_size":85193}
 • Tiny_530116-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 10:28:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","id":20994,"asset_file_size":130970}
 • Tiny_530116-09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 10:28:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:02 +0700","id":20993,"asset_file_size":80373}
 • Tiny_530116-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 10:28:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:01 +0700","id":20992,"asset_file_size":123320}
 • Tiny_530116-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 10:27:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","id":20991,"asset_file_size":44353}
 • Tiny_530116-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/02/16 10:27:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:48:00 +0700","id":20990,"asset_file_size":62149}
 • Tiny_530116-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2010/02/16 08:51:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","id":20987,"asset_file_size":57260}
 • Tiny_530116-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2010/02/16 08:51:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:47:58 +0700","id":20986,"asset_file_size":34804}
 • Tiny_530116-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2010/02/16 08:50:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","id":20985,"asset_file_size":32892}
 • Tiny_530116-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2010/02/16 08:50:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:47:57 +0700","id":20984,"asset_file_size":55226}
 • Tiny_530116-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530116-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2010/02/16 08:49:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:47:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:47:56 +0700","id":20983,"asset_file_size":48561}
 • Tiny_530115-21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:06:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:59 +0700","id":20520,"asset_file_size":66910}
 • Tiny_530115-20 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-20.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:06:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:58 +0700","id":20519,"asset_file_size":50448}
 • Tiny_530115-19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-19.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:06:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","id":20518,"asset_file_size":91747}
 • Tiny_530115-18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-18.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:06:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:57 +0700","id":20517,"asset_file_size":96970}
 • Tiny_530115-17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:06:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","id":20516,"asset_file_size":86158}
 • Tiny_530115-16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:06:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:56 +0700","id":20515,"asset_file_size":88357}
 • Tiny_530115-15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:05:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:55 +0700","id":20514,"asset_file_size":94699}
 • Tiny_530115-14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:05:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:54 +0700","id":20513,"asset_file_size":79589}
 • Tiny_530115-13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:05:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:54 +0700","id":20512,"asset_file_size":84846}
 • Tiny_530115-12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:05:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:53 +0700","id":20511,"asset_file_size":79574}
 • Tiny_530115-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:05:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:53 +0700","id":20510,"asset_file_size":87702}
 • Tiny_530115-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:04:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:52 +0700","id":20509,"asset_file_size":96336}
 • Tiny_530115-09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"530115-09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2010/01/31 16:04:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:41:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:51 +0700","id":20508,"asset_file_size":98852}
ขนาดย่อ: