นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_secret-002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"secret-002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"secret-002.jpg","created_at":"2012/06/30 11:02:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/06/30 11:02:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/30 11:02:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/30 11:02:15 +0700","id":35187,"asset_file_size":7475}
 • Ico64_secret-001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"secret-001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"secret-001.jpg","created_at":"2012/06/30 10:59:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/06/30 10:59:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/30 11:01:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/30 11:01:11 +0700","id":35186,"asset_file_size":7397}
 • Ico64_source-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"source-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Source cleanning cost","created_at":"2012/04/14 11:46:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/14 11:46:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/14 12:01:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/14 12:01:08 +0700","id":34405,"asset_file_size":110549}
 • Ico64_twostage_reg02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Twostage_reg02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"SEM Quanta N2 Supply","created_at":"2012/03/17 16:16:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/17 16:16:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/17 16:16:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/17 16:16:24 +0700","id":34255,"asset_file_size":99335}
 • Ico64_twostage_reg01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Twostage_reg01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"SEM Quanta N2 Supply","created_at":"2012/03/17 16:16:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/17 16:16:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/17 16:16:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/17 16:16:13 +0700","id":34254,"asset_file_size":103420}
 • Ico64_n2_supply01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"N2_Supply01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"SEM Quanta N2 Supply","created_at":"2012/03/17 16:15:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/17 16:15:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/17 16:15:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/17 16:15:57 +0700","id":34253,"asset_file_size":132098}
 • Ico64_z1_board_r30 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Z1_board_R30.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:18:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/10 10:18:50 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/10 10:18:50 +0700","id":34117,"asset_file_size":63006}
 • Ico64_100_1643 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1643.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:18:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/10 10:18:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/10 10:18:24 +0700","id":34116,"asset_file_size":200251}
 • Ico64_100_1641 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1641.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:18:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/10 10:18:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/10 10:18:07 +0700","id":34115,"asset_file_size":201005}
 • Ico64_100_1639 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1639.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:17:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:17:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/10 10:17:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/10 10:17:51 +0700","id":34114,"asset_file_size":160417}
 • Ico64_100_1635 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1635.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:17:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:17:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/10 10:17:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/10 10:17:40 +0700","id":34113,"asset_file_size":120494}
 • Ico64_100_1634a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1634a.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:17:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/14 20:23:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/14 20:23:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/14 20:23:42 +0700","id":34112,"asset_file_size":121820}
 • Ico64_pht4607-006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-006.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:41:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:41:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/07 09:41:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/07 09:41:09 +0700","id":34045,"asset_file_size":115060}
 • Ico64_pht4607-005 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-005.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:40:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/07 09:40:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/07 09:40:58 +0700","id":34044,"asset_file_size":110516}
 • Ico64_pht4607-004 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-004.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:40:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/07 09:40:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/07 09:40:37 +0700","id":34043,"asset_file_size":100104}
 • Ico64_pht4607-003 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-003.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:40:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/07 09:40:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/07 09:40:26 +0700","id":34042,"asset_file_size":122989}
 • Ico64_pht4607-002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-002.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:40:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/07 09:40:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/07 09:40:10 +0700","id":34041,"asset_file_size":179668}
 • Ico64_pht4607-001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT4607-001.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:39:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:39:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/07 09:39:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/07 09:39:45 +0700","id":34040,"asset_file_size":117372}
 • Ico64_pht550128-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT550128-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","created_at":"2012/03/04 11:04:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/04 11:04:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/04 11:04:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/04 11:04:29 +0700","id":33969,"asset_file_size":84399}
 • Ico64_pht550128-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT550128-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","created_at":"2012/03/04 11:04:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/04 11:04:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/04 11:04:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/04 11:04:18 +0700","id":33968,"asset_file_size":89776}
 • Ico64_pht550128-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PHT550128-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","created_at":"2012/03/04 11:03:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/04 11:03:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/04 11:04:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/04 11:04:02 +0700","id":33967,"asset_file_size":81434}
 • Ico64_100_1508 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1508.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"MAT95 Embeded PC","created_at":"2012/02/11 18:23:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 18:23:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 18:23:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 18:23:12 +0700","id":33594,"asset_file_size":87836}
 • Ico64_100_1509 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1509.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"MAT95 Embeded PC","created_at":"2012/02/11 18:22:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 18:22:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 18:22:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 18:22:11 +0700","id":33593,"asset_file_size":104947}
 • Ico64_100_1507 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1507.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"MAT95 Embeded PC","created_at":"2012/02/11 18:21:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 18:22:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 18:22:01 +0700","id":33592,"asset_file_size":144884}
 • Ico64_100_1505 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1505.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"MAT95 Embeded PC","created_at":"2012/02/11 18:21:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 18:21:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 18:21:50 +0700","id":33591,"asset_file_size":76777}
 • Ico64_100_1504 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1504.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"MAT95 Embeded PC","created_at":"2012/02/11 18:21:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 18:21:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 18:21:40 +0700","id":33590,"asset_file_size":142534}
 • Ico64_100_1502 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1502.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"MAT95 Embeded PC","created_at":"2012/02/11 18:21:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 18:21:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 18:21:29 +0700","id":33589,"asset_file_size":136618}
 • Ico64_labbooking-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Labbooking-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"hplc book","created_at":"2012/02/11 17:26:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:26:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:26:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:26:14 +0700","id":33588,"asset_file_size":117228}
 • Ico64_100_1532 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1532.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:16:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:16:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:16:38 +0700","id":33587,"asset_file_size":105096}
 • Ico64_100_1530 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1530.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:16:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:16:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:16:22 +0700","id":33586,"asset_file_size":103579}
 • Ico64_100_1528 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1528.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:16:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:16:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:16:11 +0700","id":33585,"asset_file_size":104041}
 • Ico64_100_1524 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1524.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:15:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:15:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:15:56 +0700","id":33584,"asset_file_size":97373}
 • Ico64_100_1523 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1523.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:15:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:15:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:15:45 +0700","id":33583,"asset_file_size":77627}
 • Ico64_100_1520 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1520.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:15:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:15:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:15:30 +0700","id":33582,"asset_file_size":112428}
 • Ico64_100_1518 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1518.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:15:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:15:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:15:14 +0700","id":33581,"asset_file_size":113472}
 • Ico64_100_1517 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1517.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:14:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:14:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:15:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:15:04 +0700","id":33580,"asset_file_size":107826}
Thumbnail Size: