นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20170504_111108 {"member_only_commentable":false,"description":"20170504_111108.jpg","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","asset_file_name":"20170504_111108.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61034,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100527,"media_folder_id":96,"created_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","modified_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_20170419_132818 {"member_only_commentable":false,"description":"20170419_132818.jpg","asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","asset_file_name":"20170419_132818.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60970,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44991,"media_folder_id":96,"created_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","modified_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_20170419_131556 {"member_only_commentable":false,"description":"20170419_131556.jpg","asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","asset_file_name":"20170419_131556.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47376,"media_folder_id":96,"created_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","modified_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_thermal_clean {"member_only_commentable":false,"description":"Thermal_clean.png","asset_updated_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","asset_file_name":"Thermal_clean.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":60872,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18501,"media_folder_id":96,"created_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","modified_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_20170410_101114 {"member_only_commentable":false,"description":"20170410_101114.jpg","asset_updated_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","asset_file_name":"20170410_101114.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60853,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66841,"media_folder_id":96,"created_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","modified_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_20170410_095916 {"member_only_commentable":false,"description":"20170410_095916.jpg","asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","asset_file_name":"20170410_095916.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60852,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81438,"media_folder_id":96,"created_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","modified_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_20170410_094359 {"member_only_commentable":false,"description":"20170410_094359.jpg","asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","asset_file_name":"20170410_094359.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60851,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101758,"media_folder_id":96,"created_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","modified_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_20170410_093050 {"member_only_commentable":false,"description":"20170410_093050.jpg","asset_updated_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","asset_file_name":"20170410_093050.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60850,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66029,"media_folder_id":96,"created_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","modified_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_17track {"member_only_commentable":false,"description":"17track","asset_updated_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","asset_file_name":"17Track.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":60499,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":305044,"media_folder_id":96,"created_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","modified_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: