นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20170504_111108 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170504_111108.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170504_111108.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","id":61034,"asset_file_size":100527}
  • Small_20170419_132818 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170419_132818.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170419_132818.jpg","created_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","id":60970,"asset_file_size":44991}
  • Small_20170419_131556 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170419_131556.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170419_131556.jpg","created_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","id":60969,"asset_file_size":47376}
  • Small_thermal_clean {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Thermal_clean.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Thermal_clean.png","created_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","id":60872,"asset_file_size":18501}
  • Small_20170410_101114 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_101114.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170410_101114.jpg","created_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","id":60853,"asset_file_size":66841}
  • Small_20170410_095916 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_095916.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170410_095916.jpg","created_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","id":60852,"asset_file_size":81438}
  • Small_20170410_094359 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_094359.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170410_094359.jpg","created_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","id":60851,"asset_file_size":101758}
  • Small_20170410_093050 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_093050.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"20170410_093050.jpg","created_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","id":60850,"asset_file_size":66029}
  • Small_17track {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"17Track.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"17track","created_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","id":60499,"asset_file_size":305044}
ขนาดย่อ: