นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_20170504_111108 {"asset_file_name":"20170504_111108.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","media_folder_id":96,"description":"20170504_111108.jpg","updated_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100527,"id":61034,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_20170419_132818 {"asset_file_name":"20170419_132818.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","media_folder_id":96,"description":"20170419_132818.jpg","updated_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":44991,"id":60970,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_20170419_131556 {"asset_file_name":"20170419_131556.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","media_folder_id":96,"description":"20170419_131556.jpg","updated_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47376,"id":60969,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_thermal_clean {"asset_file_name":"Thermal_clean.png","visibility":null,"modified_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","media_folder_id":96,"description":"Thermal_clean.png","updated_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18501,"id":60872,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_20170410_101114 {"asset_file_name":"20170410_101114.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","media_folder_id":96,"description":"20170410_101114.jpg","updated_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66841,"id":60853,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_20170410_095916 {"asset_file_name":"20170410_095916.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","media_folder_id":96,"description":"20170410_095916.jpg","updated_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81438,"id":60852,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_20170410_094359 {"asset_file_name":"20170410_094359.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","media_folder_id":96,"description":"20170410_094359.jpg","updated_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101758,"id":60851,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_20170410_093050 {"asset_file_name":"20170410_093050.jpg","visibility":null,"modified_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","media_folder_id":96,"description":"20170410_093050.jpg","updated_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66029,"id":60850,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_17track {"asset_file_name":"17Track.png","visibility":2,"modified_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","media_folder_id":96,"description":"17track","updated_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":305044,"id":60499,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: