นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20170504_111108 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170504_111108.jpg","created_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","asset_updated_at":"2017/05/10 20:48:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170504_111108.jpg","asset_file_size":100527,"modified_at":"2017/05/10 20:48:07 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61034,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170419_132818 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170419_132818.jpg","created_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170419_132818.jpg","asset_file_size":44991,"modified_at":"2017/04/30 21:13:58 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60970,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170419_131556 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170419_131556.jpg","created_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","asset_updated_at":"2017/04/30 21:13:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170419_131556.jpg","asset_file_size":47376,"modified_at":"2017/04/30 21:13:46 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60969,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_thermal_clean {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Thermal_clean.png","created_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","asset_updated_at":"2017/04/23 18:43:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thermal_clean.png","asset_file_size":18501,"modified_at":"2017/04/23 18:43:14 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60872,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170410_101114 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_101114.jpg","created_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","asset_updated_at":"2017/04/15 10:02:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170410_101114.jpg","asset_file_size":66841,"modified_at":"2017/04/15 10:02:05 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60853,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170410_095916 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_095916.jpg","created_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170410_095916.jpg","asset_file_size":81438,"modified_at":"2017/04/15 10:01:59 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60852,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170410_094359 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_094359.jpg","created_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","asset_updated_at":"2017/04/15 10:01:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170410_094359.jpg","asset_file_size":101758,"modified_at":"2017/04/15 10:01:49 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60851,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20170410_093050 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170410_093050.jpg","created_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","asset_updated_at":"2017/04/15 10:00:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20170410_093050.jpg","asset_file_size":66029,"modified_at":"2017/04/15 10:01:03 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":60850,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_17track {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"17Track.png","created_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","asset_updated_at":"2017/02/26 19:20:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"17track","asset_file_size":305044,"modified_at":"2017/02/26 19:20:27 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60499,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: