นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_angkang-01 {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13498,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:14:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Angkang-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:31 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":61677,"last_commented_at":null}
 • Ico64_scan0002_resize {"description":"Cer","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12715,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:52:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"scan0002_resize.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:28 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":191176,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-19 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12714,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:06:33 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-19.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:28 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":131618,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-18 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12713,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:06:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-18.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:27 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":74168,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-17 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12712,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:06:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-17.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:26 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":70641,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-16 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12711,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:05:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-16.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:26 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":87185,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-15 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12710,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:05:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-15.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:25 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":73013,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-14 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12709,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:05:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-14.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:24 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":56315,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-13 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12708,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:05:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-13.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:24 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":58966,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-12 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12707,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:05:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-12.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:23 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":59279,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-11 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12706,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:04:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-11.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:22 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":68364,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-10 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12705,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:03:56 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-10.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:21 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":49052,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-09 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12704,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:03:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-09.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:21 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":52895,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-08 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12703,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:03:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-08.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:20 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":142850,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-07 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12702,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:03:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-07.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":100933,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-06 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12701,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:02:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-06.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":116382,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-05 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12700,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:02:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-05.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":102741,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-04 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12699,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:02:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:17 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":157344,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-03 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12698,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:02:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:17 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":92912,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-02 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12697,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:01:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:16 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":56745,"last_commented_at":null}
 • Ico64_maehongson-01 {"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12696,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:01:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Maehongson-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:15 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":93956,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pai-35 {"description":"Pai - 2009","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12695,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:00:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pai-35.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:15 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":102393,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pai-34 {"description":"Pai - 2009","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12694,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:00:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pai-34.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:14 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":126408,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pai-33 {"description":"Pai - 2009","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12693,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:00:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pai-33.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:13 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":101117,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pai-32 {"description":"Pai - 2009","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12692,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:00:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pai-32.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:13 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":136233,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pai-31 {"description":"Pai - 2009","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12691,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:51:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pai-31.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:12 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115072,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pai-25 {"description":"Pai - 2009","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12690,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:50:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pai-25.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:11 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":170848,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pai-24 {"description":"Pai - 2009","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12689,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:50:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pai-24.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:11 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":131291,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pai-23 {"description":" \u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12688,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:47:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pai-23.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:10 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":112288,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pai-22 {"description":" \u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12687,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:43:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pai-22.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:09 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":105708,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pai-21 {"description":" \u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12686,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:42:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pai-21.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:01:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:01:09 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":130385,"last_commented_at":null}
 • Ico64_source-06 {"description":"Ion Source","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":12656,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:47:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"source-06.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:00:49 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":19423,"last_commented_at":null}
 • Ico64_source-05 {"description":"Ion Source","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":12655,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:47:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"source-05.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:00:48 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43434,"last_commented_at":null}
 • Ico64_source-04 {"description":"Ion Source","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":12654,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:46:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"source-04.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:00:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":25684,"last_commented_at":null}
 • Ico64_source-03 {"description":"Ion Source","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":12653,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:46:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"source-03.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:00:45 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31287,"last_commented_at":null}
 • Ico64_source-02 {"description":"Ion Source","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":12652,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:46:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"source-02.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:00:43 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32984,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: