นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_angkang-01 {"modified_at":"2011/05/31 17:12:31 +0700","id":13498,"asset_file_size":61677,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/03/18 18:14:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:12:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","asset_file_name":"Angkang-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_scan0002_resize {"modified_at":"2011/05/31 17:01:28 +0700","id":12715,"asset_file_size":191176,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:52:09 +0700","comment_counter":0,"description":"Cer","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"scan0002_resize.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-19 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:28 +0700","id":12714,"asset_file_size":131618,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:06:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-19.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-18 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:27 +0700","id":12713,"asset_file_size":74168,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:06:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-18.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-17 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:26 +0700","id":12712,"asset_file_size":70641,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:06:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-17.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-16 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:26 +0700","id":12711,"asset_file_size":87185,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:05:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-15 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:25 +0700","id":12710,"asset_file_size":73013,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:05:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-14 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:24 +0700","id":12709,"asset_file_size":56315,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:05:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-13 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:24 +0700","id":12708,"asset_file_size":58966,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:05:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-12 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:23 +0700","id":12707,"asset_file_size":59279,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:05:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-11 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:22 +0700","id":12706,"asset_file_size":68364,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:04:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-10 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:21 +0700","id":12705,"asset_file_size":49052,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:03:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-09 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:21 +0700","id":12704,"asset_file_size":52895,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:03:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-08 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:20 +0700","id":12703,"asset_file_size":142850,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:03:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-07 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:19 +0700","id":12702,"asset_file_size":100933,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:03:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:45 +0700","asset_file_name":"Maehongson-07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-06 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:19 +0700","id":12701,"asset_file_size":116382,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:02:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Maehongson-06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-05 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:18 +0700","id":12700,"asset_file_size":102741,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:02:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Maehongson-05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-04 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:17 +0700","id":12699,"asset_file_size":157344,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:02:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Maehongson-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-03 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:17 +0700","id":12698,"asset_file_size":92912,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:02:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Maehongson-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-02 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:16 +0700","id":12697,"asset_file_size":56745,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:01:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Maehongson-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_maehongson-01 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:15 +0700","id":12696,"asset_file_size":93956,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:01:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Maehongson-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-35 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:15 +0700","id":12695,"asset_file_size":102393,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:00:59 +0700","comment_counter":0,"description":"Pai - 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Pai-35.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-34 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:14 +0700","id":12694,"asset_file_size":126408,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:00:48 +0700","comment_counter":0,"description":"Pai - 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Pai-34.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-33 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:13 +0700","id":12693,"asset_file_size":101117,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:00:32 +0700","comment_counter":0,"description":"Pai - 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Pai-33.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-32 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:13 +0700","id":12692,"asset_file_size":136233,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 19:00:15 +0700","comment_counter":0,"description":"Pai - 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Pai-32.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-31 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:12 +0700","id":12691,"asset_file_size":115072,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:51:16 +0700","comment_counter":0,"description":"Pai - 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Pai-31.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-25 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:11 +0700","id":12690,"asset_file_size":170848,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:50:57 +0700","comment_counter":0,"description":"Pai - 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Pai-25.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-24 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:11 +0700","id":12689,"asset_file_size":131291,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:50:39 +0700","comment_counter":0,"description":"Pai - 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Pai-24.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-23 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:10 +0700","id":12688,"asset_file_size":112288,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:47:30 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Pai-23.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-22 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:09 +0700","id":12687,"asset_file_size":105708,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:43:29 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Pai-22.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-21 {"modified_at":"2011/05/31 17:01:09 +0700","id":12686,"asset_file_size":130385,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/12 18:42:34 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:01:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_file_name":"Pai-21.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_source-06 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:49 +0700","id":12656,"asset_file_size":19423,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:47:17 +0700","comment_counter":0,"description":"Ion Source","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_file_name":"source-06.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_source-05 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:48 +0700","id":12655,"asset_file_size":43434,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:47:05 +0700","comment_counter":0,"description":"Ion Source","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_file_name":"source-05.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_source-04 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:46 +0700","id":12654,"asset_file_size":25684,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:46:53 +0700","comment_counter":0,"description":"Ion Source","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_file_name":"source-04.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_source-03 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:45 +0700","id":12653,"asset_file_size":31287,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:46:41 +0700","comment_counter":0,"description":"Ion Source","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_file_name":"source-03.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_source-02 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:43 +0700","id":12652,"asset_file_size":32984,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:46:29 +0700","comment_counter":0,"description":"Ion Source","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_file_name":"source-02.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: