นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_5339 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5339.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"DMTA","created_at":"2010/12/22 17:14:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","id":26612,"asset_file_size":75969}
  • Small_100_5336 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5336.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"DMTA","created_at":"2010/12/22 17:14:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:48 +0700","id":26611,"asset_file_size":72734}
  • Small_100_5331 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5331.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"DMTA","created_at":"2010/12/22 17:13:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:47 +0700","id":26610,"asset_file_size":63600}
  • Small_100_5578 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5578.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:43:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","id":26377,"asset_file_size":89954}
  • Small_100_5538 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5538.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:43:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","id":26376,"asset_file_size":97302}
  • Small_100_5531 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5531.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:42:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","id":26375,"asset_file_size":88401}
  • Small_100_5529 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5529.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:42:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","id":26374,"asset_file_size":74946}
  • Small_100_5521 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5521.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:42:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","id":26373,"asset_file_size":80399}
  • Small_100_5495 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5495.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:41:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","id":26372,"asset_file_size":88515}
ขนาดย่อ: