นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_530115-08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:51 +0700","created_at":"2010/01/31 16:04:35 +0700","asset_file_name":"530115-08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20507,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":96095,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530115-07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:50 +0700","created_at":"2010/01/31 16:04:23 +0700","asset_file_name":"530115-07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20506,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":74249,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530115-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:49 +0700","created_at":"2010/01/31 16:04:12 +0700","asset_file_name":"530115-06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20505,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":76608,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530115-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:49 +0700","created_at":"2010/01/31 16:04:01 +0700","asset_file_name":"530115-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20504,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":83005,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530115-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:48 +0700","created_at":"2010/01/31 16:03:50 +0700","asset_file_name":"530115-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20503,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":79766,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530115-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:48 +0700","created_at":"2010/01/31 16:03:39 +0700","asset_file_name":"530115-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20502,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":100720,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530115-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:47 +0700","created_at":"2010/01/31 16:03:29 +0700","asset_file_name":"530115-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20501,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":68507,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530115-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:46 +0700","created_at":"2010/01/31 16:03:18 +0700","asset_file_name":"530115-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20500,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":61910,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dada530114-2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:46 +0700","created_at":"2010/01/31 15:35:54 +0700","asset_file_name":"dada530114-2.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20499,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":305130,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-17 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:44 +0700","created_at":"2010/01/31 15:35:40 +0700","asset_file_name":"530114-17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20498,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":56138,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-16 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:44 +0700","created_at":"2010/01/31 15:35:29 +0700","asset_file_name":"530114-16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20497,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":96187,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-15 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:43 +0700","created_at":"2010/01/31 15:35:19 +0700","asset_file_name":"530114-15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20496,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":80149,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-14 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:43 +0700","created_at":"2010/01/31 15:35:07 +0700","asset_file_name":"530114-14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20495,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":104836,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-13 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:42 +0700","created_at":"2010/01/31 15:34:56 +0700","asset_file_name":"530114-13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20494,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":107622,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-12 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:41 +0700","created_at":"2010/01/31 15:34:46 +0700","asset_file_name":"530114-12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20493,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":109009,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:41 +0700","created_at":"2010/01/31 15:34:34 +0700","asset_file_name":"530114-11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20492,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":109028,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:40 +0700","created_at":"2010/01/31 15:34:24 +0700","asset_file_name":"530114-10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20491,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":94435,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-09 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:40 +0700","created_at":"2010/01/31 15:34:14 +0700","asset_file_name":"530114-09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20490,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":90673,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:39 +0700","created_at":"2010/01/31 15:34:03 +0700","asset_file_name":"530114-08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20489,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":87315,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:38 +0700","created_at":"2010/01/31 15:33:52 +0700","asset_file_name":"530114-07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20488,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":109000,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:38 +0700","created_at":"2010/01/31 15:33:40 +0700","asset_file_name":"530114-06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20487,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":86486,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:37 +0700","created_at":"2010/01/31 15:33:28 +0700","asset_file_name":"530114-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20486,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":93167,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:36 +0700","created_at":"2010/01/31 15:33:17 +0700","asset_file_name":"530114-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20485,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":72687,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:36 +0700","created_at":"2010/01/31 15:33:07 +0700","asset_file_name":"530114-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20484,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":73156,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_530114-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:41:35 +0700","created_at":"2010/01/31 15:32:57 +0700","asset_file_name":"530114-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":20483,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","modified_at":"2011/05/31 18:41:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":48121,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: