นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_source-01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","id":12651,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"source-01.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:46:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:42 +0700","description":"Ion Source","asset_file_size":36405}
 • Ico64_source_power01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","id":12617,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Source_Power01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:12:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:26 +0700","description":"MAT95","asset_file_size":133022}
 • Ico64_source_heater02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","id":12616,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Source_Heater02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:12:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:25 +0700","description":"MAT95","asset_file_size":58440}
 • Ico64_source_heater01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","id":12615,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Source_Heater01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:11:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:24 +0700","description":"MAT95","asset_file_size":53206}
 • Ico64_source_02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","id":12614,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Source_02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:11:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:24 +0700","description":"MAT95","asset_file_size":86440}
 • Ico64_source_01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","id":12613,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Source_01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:11:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:23 +0700","description":"MAT95","asset_file_size":106272}
 • Ico64_acc_5k03 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","id":12612,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Acc_5k03.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:11:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:22 +0700","description":"MAT95","asset_file_size":103508}
 • Ico64_acc_5k02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","id":12611,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Acc_5k02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:10:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:22 +0700","description":"MAT95","asset_file_size":117836}
 • Ico64_acc_5k01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","id":12610,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Acc_5k01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:21 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:10:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:21 +0700","description":"MAT95","asset_file_size":130028}
 • Ico64_pai-13 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12410,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-13.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:30 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:18:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:30 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":141483}
 • Ico64_pai-12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12409,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-12.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:30 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:17:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:30 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":139008}
 • Ico64_pai-11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12408,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-11.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:29 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:17:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:29 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":144439}
 • Ico64_pai-10 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12407,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-10.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:28 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:17:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:28 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":164803}
 • Ico64_pai-09 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12406,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-09.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:28 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:17:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:28 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":150506}
 • Ico64_pai-08 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12405,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-08.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:17:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:27 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":170558}
 • Ico64_pai-07 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12404,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-07.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:16:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:26 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":200255}
 • Ico64_pai-06 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12403,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-06.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:16:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:26 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":115313}
 • Ico64_pai-05 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12402,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-05.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:16:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:25 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":129534}
 • Ico64_pai-04 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12401,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-04.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:16:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:24 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":138448}
 • Ico64_pai-03 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12400,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-03.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:15:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:24 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":152634}
 • Ico64_pai-02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","id":12399,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:15:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:23 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":202593}
 • Ico64_pai-01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:27 +0700","id":12398,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Pai-01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:58:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:15:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:22 +0700","description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","asset_file_size":178075}
 • Ico64_top204-fn {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:19 +0700","id":12273,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"TOP204-Fn.GIF","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:56:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/01/21 08:27:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:56:45 +0700","description":"TOP204","asset_file_size":25929}
 • Ico64_top204 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:19 +0700","id":12272,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"TOP204.GIF","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:56:44 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/01/21 08:25:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:56:44 +0700","description":"TOP204","asset_file_size":32650}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:31 +0700","id":11910,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"819vdo#3.c","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:53:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/12/24 08:41:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"text/x-c++","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:25 +0700","description":"Remote","asset_file_size":4966}
 • Ico64_krabe03 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:43 +0700","id":11818,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Krabe03.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:10 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/12/18 17:20:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:50:10 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_file_size":87124}
 • Ico64_krabe02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:43 +0700","id":11817,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Krabe02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:09 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/12/18 17:19:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:50:09 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_file_size":93088}
 • Ico64_krabe01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:43 +0700","id":11816,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Krabe01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:08 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/12/18 17:19:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:50:08 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","asset_file_size":80889}
 • Ico64_icecrem103 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","id":11753,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"IceCrem103.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:49:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/12/14 14:53:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:49:23 +0700","description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e01\u0e30\u0e17\u0e34","asset_file_size":168912}
 • Ico64_icecrem102 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","id":11752,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"IceCrem102.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:49:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/12/14 14:52:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:49:22 +0700","description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e01\u0e30\u0e17\u0e34","asset_file_size":179020}
 • Ico64_icecrem101 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","id":11751,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"IceCrem101.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:49:21 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/12/14 14:52:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:49:21 +0700","description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e01\u0e30\u0e17\u0e34","asset_file_size":170010}
 • Ico64_lamp2008-10 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:48 +0700","id":11052,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Lamp2008-10.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:37:51 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:56:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:37:51 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_file_size":82300}
 • Ico64_lamp2008-11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","id":11051,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Lamp2008-11.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:37:50 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:55:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:37:50 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_file_size":85119}
 • Ico64_lamp2008-9 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","id":11050,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Lamp2008-9.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:37:49 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:55:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:37:49 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_file_size":74248}
 • Ico64_lamp2008-8 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","id":11049,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Lamp2008-8.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:37:49 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:55:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:37:49 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_file_size":95582}
 • Ico64_lamp2008-7 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","id":11048,"media_folder_id":96,"commentable":true,"asset_file_name":"Lamp2008-7.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:37:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:55:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:37:48 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_file_size":121754}
Thumbnail Size: