นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_source-01 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:42 +0700","id":12651,"asset_file_size":36405,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/11 18:46:16 +0700","comment_counter":0,"description":"Ion Source","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","asset_file_name":"source-01.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_source_power01 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:26 +0700","id":12617,"asset_file_size":133022,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:12:18 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","asset_file_name":"Source_Power01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_source_heater02 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:25 +0700","id":12616,"asset_file_size":58440,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:12:04 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","asset_file_name":"Source_Heater02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_source_heater01 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:24 +0700","id":12615,"asset_file_size":53206,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:11:46 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","asset_file_name":"Source_Heater01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_source_02 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:24 +0700","id":12614,"asset_file_size":86440,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:11:33 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","asset_file_name":"Source_02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_source_01 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:23 +0700","id":12613,"asset_file_size":106272,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:11:21 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","asset_file_name":"Source_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_acc_5k03 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:22 +0700","id":12612,"asset_file_size":103508,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:11:06 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","asset_file_name":"Acc_5k03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_acc_5k02 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:22 +0700","id":12611,"asset_file_size":117836,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:10:48 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","asset_file_name":"Acc_5k02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_acc_5k01 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:21 +0700","id":12610,"asset_file_size":130028,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/10 13:10:34 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 17:00:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","asset_file_name":"Acc_5k01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-13 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:30 +0700","id":12410,"asset_file_size":141483,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:18:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-12 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:30 +0700","id":12409,"asset_file_size":139008,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:17:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-11 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:29 +0700","id":12408,"asset_file_size":144439,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:17:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-10 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:28 +0700","id":12407,"asset_file_size":164803,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:17:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-09 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:28 +0700","id":12406,"asset_file_size":150506,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:17:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-08 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:27 +0700","id":12405,"asset_file_size":170558,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:17:00 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-07 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:26 +0700","id":12404,"asset_file_size":200255,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:16:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-06 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:26 +0700","id":12403,"asset_file_size":115313,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:16:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-05 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:25 +0700","id":12402,"asset_file_size":129534,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:16:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-04 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:24 +0700","id":12401,"asset_file_size":138448,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:16:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-03 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:24 +0700","id":12400,"asset_file_size":152634,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:15:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-02 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:23 +0700","id":12399,"asset_file_size":202593,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:15:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","asset_file_name":"Pai-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pai-01 {"modified_at":"2011/05/31 16:58:22 +0700","id":12398,"asset_file_size":178075,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/01 10:15:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 2009","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:58:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:27 +0700","asset_file_name":"Pai-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_top204-fn {"modified_at":"2011/05/31 16:56:45 +0700","id":12273,"asset_file_size":25929,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/21 08:27:56 +0700","comment_counter":0,"description":"TOP204","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:56:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:19 +0700","asset_file_name":"TOP204-Fn.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_top204 {"modified_at":"2011/05/31 16:56:44 +0700","id":12272,"asset_file_size":32650,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/21 08:25:58 +0700","comment_counter":0,"description":"TOP204","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:56:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:19 +0700","asset_file_name":"TOP204.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:53:25 +0700","id":11910,"asset_file_size":4966,"asset_content_type":"text/x-c++","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/12/24 08:41:12 +0700","comment_counter":0,"description":"Remote","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 15:53:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:31 +0700","asset_file_name":"819vdo#3.c","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabe03 {"modified_at":"2011/05/31 16:50:10 +0700","id":11818,"asset_file_size":87124,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/12/18 17:20:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:50:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:43 +0700","asset_file_name":"Krabe03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabe02 {"modified_at":"2011/05/31 16:50:09 +0700","id":11817,"asset_file_size":93088,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/12/18 17:19:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:50:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:43 +0700","asset_file_name":"Krabe02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabe01 {"modified_at":"2011/05/31 16:50:08 +0700","id":11816,"asset_file_size":80889,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/12/18 17:19:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:50:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:43 +0700","asset_file_name":"Krabe01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_icecrem103 {"modified_at":"2011/05/31 16:49:23 +0700","id":11753,"asset_file_size":168912,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/12/14 14:53:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e01\u0e30\u0e17\u0e34","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:49:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","asset_file_name":"IceCrem103.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_icecrem102 {"modified_at":"2011/05/31 16:49:22 +0700","id":11752,"asset_file_size":179020,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/12/14 14:52:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e01\u0e30\u0e17\u0e34","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:49:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","asset_file_name":"IceCrem102.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_icecrem101 {"modified_at":"2011/05/31 16:49:21 +0700","id":11751,"asset_file_size":170010,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/12/14 14:52:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e01\u0e30\u0e17\u0e34","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:49:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","asset_file_name":"IceCrem101.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lamp2008-10 {"modified_at":"2011/05/31 16:37:51 +0700","id":11052,"asset_file_size":82300,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:56:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:37:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:48 +0700","asset_file_name":"Lamp2008-10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lamp2008-11 {"modified_at":"2011/05/31 16:37:50 +0700","id":11051,"asset_file_size":85119,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:55:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:37:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","asset_file_name":"Lamp2008-11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lamp2008-9 {"modified_at":"2011/05/31 16:37:49 +0700","id":11050,"asset_file_size":74248,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:55:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:37:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","asset_file_name":"Lamp2008-9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lamp2008-8 {"modified_at":"2011/05/31 16:37:49 +0700","id":11049,"asset_file_size":95582,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:55:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:37:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","asset_file_name":"Lamp2008-8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lamp2008-7 {"modified_at":"2011/05/31 16:37:48 +0700","id":11048,"asset_file_size":121754,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:55:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 16:37:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","asset_file_name":"Lamp2008-7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: