นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_5494 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","id":26371,"asset_file_size":81965,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:41:44 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5494.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_5490 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","id":26370,"asset_file_size":93539,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:41:28 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5490.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_5486 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","id":26369,"asset_file_size":93292,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:41:12 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5486.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_5484 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","id":26368,"asset_file_size":99674,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:40:54 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5484.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_5480 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","id":26367,"asset_file_size":94261,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:40:37 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5480.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_5359 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","id":26366,"asset_file_size":94071,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:40:20 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5359.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_5353 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","id":26365,"asset_file_size":94519,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:39:41 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5353.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_quanta12 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:18 +0700","id":26229,"asset_file_size":23936,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/01 17:39:40 +0700","comment_counter":0,"description":"SEM Quanta","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:28:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta12.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_quanta11 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:16 +0700","id":26228,"asset_file_size":5318,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/01 17:39:27 +0700","comment_counter":0,"description":"SEM Quanta","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:28:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: