นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_lamp2008-6 {"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11047,"deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:55:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamp2008-6.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:37:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:37:47 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115729,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamp2008-5 {"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11046,"deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:54:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamp2008-5.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:37:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:37:47 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":163947,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamp2008-4 {"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11045,"deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:54:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamp2008-4.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:37:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:37:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":97570,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamp2008-3 {"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11044,"deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:54:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamp2008-3.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:37:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:37:45 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":101662,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamp2008-2 {"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11043,"deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:54:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamp2008-2.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:37:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:37:45 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":111562,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lamp2008-1 {"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e42\u0e04\u0e21\u0e44\u0e1f 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11042,"deleted_at":null,"created_at":"2008/11/12 17:54:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lamp2008-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:37:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:37:44 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":108369,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ds3487m {"description":"DS3487","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10367,"deleted_at":null,"created_at":"2008/10/21 17:48:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DS3487M.JPG","updated_at":"2011/05/31 16:28:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:28:38 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":22438,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pa26-2 {"description":"PA26","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10366,"deleted_at":null,"created_at":"2008/10/21 17:20:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PA26-2.JPG","updated_at":"2011/05/31 16:28:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:28:38 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":23766,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pa26-1 {"description":"\u003Cimg src=\"file:///C:/DOCUME%7E1/POO/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg\" alt=\"\" /\u003EPA26","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10365,"deleted_at":null,"created_at":"2008/10/21 17:19:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PA26-1.JPG","updated_at":"2011/05/31 16:28:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:28:37 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":23519,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_5730[x] {"description":"Microtome","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10364,"deleted_at":null,"created_at":"2008/10/21 17:16:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_5730[x].jpg","updated_at":"2011/06/01 15:49:53 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:49:53 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":141779,"last_commented_at":null}
 • Ico64_2ver245 {"description":"245 2 stack","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":10003,"deleted_at":null,"created_at":"2008/10/07 08:58:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2Ver245.gif","updated_at":"2011/05/31 16:22:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:22:14 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":33891,"last_commented_at":null}
 • Ico64_2hor245 {"description":"245 2 stack","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":10002,"deleted_at":null,"created_at":"2008/10/07 08:57:33 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2Hor245.gif","updated_at":"2011/05/31 16:22:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:22:13 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34499,"last_commented_at":null}
 • Ico64_smt160 {"description":"SMT160","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":9563,"deleted_at":null,"created_at":"2008/09/23 17:53:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"SMT160.gif","updated_at":"2011/05/31 16:15:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:15:06 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":20076,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_5728_800x600 {"description":"Centrifuge","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9562,"deleted_at":null,"created_at":"2008/09/23 17:47:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_5728_800x600.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:15:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:15:05 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":144911,"last_commented_at":null}
 • Ico64_dscn3336_800 {"description":"\u003Cimg src=\"file:///C:/DOCUME%7E1/POO/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg\" alt=\"\" /\u003ECentrifuge","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9561,"deleted_at":null,"created_at":"2008/09/23 17:47:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCN3336_800.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:15:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:15:04 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":123797,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_5726_800x600 {"description":"Centrifuge","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9560,"deleted_at":null,"created_at":"2008/09/23 17:40:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_5726_800x600.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:15:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:15:04 +0700","media_folder_id":96,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":106613,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting2-6 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8408,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/09 16:51:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting2-6.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:01:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:12 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":114673,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting2-5 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8407,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/09 16:51:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting2-5.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:01:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:12 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":104737,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting2-4 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8406,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/09 16:51:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting2-4.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:01:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:11 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":94766,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting2-3 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8405,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/09 16:50:56 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting2-3.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:01:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:11 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":53311,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting2-2 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8404,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/09 16:50:43 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting2-2.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:01:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:10 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":62921,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting2-1 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8403,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/09 16:50:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting2-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:01:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:10 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":57964,"last_commented_at":null}
 • Ico64_004 {"description":"\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8083,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/29 18:15:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"004.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:58:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:58:20 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":49521,"last_commented_at":null}
 • Ico64_003 {"description":"\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8082,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/29 18:15:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"003.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:58:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:58:20 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":66245,"last_commented_at":null}
 • Ico64_002 {"description":"\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8081,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/29 18:14:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"002.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:58:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:58:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":66435,"last_commented_at":null}
 • Ico64_001 {"description":"\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8080,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/29 18:14:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"001.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:58:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:58:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":55785,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting-05 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7969,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/26 10:27:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting-05.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:57:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:57:30 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":87903,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting-04 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7968,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/26 10:27:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting-04.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:57:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:57:30 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":102632,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting-03 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7967,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/26 10:27:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:57:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:57:29 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":108175,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting-02 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7966,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/26 10:26:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:57:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:57:29 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":95483,"last_commented_at":null}
 • Ico64_genting-01 {"description":"Genting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7965,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/26 10:26:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"genting-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:57:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:57:28 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":99645,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lcms_80v {"description":"LCMS","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7646,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/10 13:42:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"LCMS_80V.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:54:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:22 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":49279,"last_commented_at":null}
 • Ico64_turbo_cnt#03 {"description":"LCMS","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7643,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/10 12:58:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Turbo_cnt#03.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:40:18 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":89863,"last_commented_at":null}
 • Ico64_turbo_cnt#02 {"description":"LCMS","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7642,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/10 12:57:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Turbo_cnt#02.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:40:18 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":44540,"last_commented_at":null}
 • Ico64_turbo_cnt#01 {"description":"LCMS","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7641,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/10 12:57:43 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Turbo_cnt#01.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:40:18 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":315347,"last_commented_at":null}
 • Ico64_turbo#04 {"description":"LCMS","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7640,"deleted_at":null,"created_at":"2008/07/10 12:57:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Turbo#04.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:40:17 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:17 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":79158,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: