นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_quanta10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"quanta10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:39:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","id":26227,"asset_file_size":4137}
  • Small_quanta09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"quanta09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:39:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:14 +0700","id":26226,"asset_file_size":5085}
  • Small_quanta08 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"quanta08.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:38:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","id":26225,"asset_file_size":12799}
  • Small_quanta07 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"quanta07.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:38:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","id":26224,"asset_file_size":5000}
  • Small_quanta06 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"quanta06.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:38:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","id":26223,"asset_file_size":7719}
  • Small_quanta05 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"quanta05.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:37:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","id":26222,"asset_file_size":15612}
  • Small_quanta04 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"quanta04.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:37:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","id":26221,"asset_file_size":38115}
  • Small_quanta03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"quanta03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:37:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","id":26220,"asset_file_size":24253}
  • Small_quanta02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"quanta02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:37:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","id":26219,"asset_file_size":12369}
ขนาดย่อ: