นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_100_9857 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9857.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2009/12/15 18:16:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:49 +0700","id":19392,"asset_file_size":71775}
 • Tiny_100_9842 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9842.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2009/12/15 18:16:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:48 +0700","id":19391,"asset_file_size":58200}
 • Tiny_100_9837 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9837.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2009/12/15 18:15:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:47 +0700","id":19390,"asset_file_size":79968}
 • Tiny_100_9830 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9830.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2009/12/15 18:15:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:47 +0700","id":19389,"asset_file_size":127228}
 • Tiny_100_9825 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9825.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2009/12/15 18:15:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:46 +0700","id":19388,"asset_file_size":57475}
 • Tiny_100_9824 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9824.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2009/12/15 18:15:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:45 +0700","id":19387,"asset_file_size":75278}
 • Tiny_100_9822 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9822.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2009/12/15 18:15:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:44 +0700","id":19386,"asset_file_size":84345}
 • Tiny_ext70_09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/15 08:47:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:26 +0700","id":19360,"asset_file_size":75627}
 • Tiny_ext70_08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/15 08:47:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:25 +0700","id":19359,"asset_file_size":92258}
 • Tiny_ext70_07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/14 18:03:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:18 +0700","id":19343,"asset_file_size":78605}
 • Tiny_ext70_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/14 18:03:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:18 +0700","id":19342,"asset_file_size":78079}
 • Tiny_ext70_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/13 14:21:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:49 +0700","id":19298,"asset_file_size":75027}
 • Tiny_ext70_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/13 14:20:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:49 +0700","id":19297,"asset_file_size":82093}
 • Tiny_ext70_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/13 14:20:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:48 +0700","id":19296,"asset_file_size":53554}
 • Tiny_ext70_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/13 14:20:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:47 +0700","id":19295,"asset_file_size":103536}
 • Tiny_ext70_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/13 14:20:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:47 +0700","id":19294,"asset_file_size":65371}
 • Tiny_ext70_0b {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_0b.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/13 14:19:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:46 +0700","id":19293,"asset_file_size":86210}
 • Tiny_ext70_0a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EXT70_0a.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Turbo pump","created_at":"2009/12/13 14:19:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:45 +0700","id":19292,"asset_file_size":83755}
 • Tiny_1214 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1214.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"HPLC Pump","created_at":"2009/12/13 13:49:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:40 +0700","id":19289,"asset_file_size":96809}
 • Tiny_101_0153 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101_0153.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"HPLC Pump","created_at":"2009/12/13 13:44:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:39 +0700","id":19288,"asset_file_size":96685}
 • Tiny_101_0143 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101_0143.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Pump","created_at":"2009/12/10 15:54:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:24 +0700","id":19260,"asset_file_size":130991}
 • Tiny_101_0141 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101_0141.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Pump","created_at":"2009/12/10 15:54:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:23 +0700","id":19259,"asset_file_size":181188}
 • Tiny_101_0140 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101_0140.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Pump","created_at":"2009/12/10 15:53:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:22 +0700","id":19258,"asset_file_size":96899}
 • Tiny_101_0138 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101_0138.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Pump","created_at":"2009/12/10 15:53:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:21 +0700","id":19257,"asset_file_size":107785}
 • {"asset_content_type":"audio/mpeg","asset_file_name":"vinaskum.mp3","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","created_at":"2009/12/06 19:37:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:26:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:26:25 +0700","id":19151,"asset_file_size":3416442}
ขนาดย่อ: