นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_turbo#03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:40:17 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":85573,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7639,"created_at":"2008/07/10 12:57:07 +0700","asset_file_name":"Turbo#03.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:40:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","description":"LCMS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_turbo#02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":62209,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7638,"created_at":"2008/07/10 12:52:02 +0700","asset_file_name":"Turbo#02.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","description":"LCMS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_turbo#01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":244205,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7637,"created_at":"2008/07/10 12:51:50 +0700","asset_file_name":"Turbo#01.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","description":"LCMS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_lc-ms_sch#02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":26496,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7636,"created_at":"2008/07/10 12:51:34 +0700","asset_file_name":"LC-MS_Sch#02.JPG","updated_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","description":"LCMS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_lc-ms_sch#01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:40:15 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":82102,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7635,"created_at":"2008/07/10 12:51:20 +0700","asset_file_name":"LC-MS_Sch#01.JPG","updated_at":"2011/06/01 15:40:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:49 +0700","description":"LCMS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_vdo_switch_v2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:54:05 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":13815,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":7596,"created_at":"2008/07/08 16:45:43 +0700","asset_file_name":"VDO_Switch_V2.gif","updated_at":"2011/05/31 15:54:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","description":"VDO Switch","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_vdo_switch {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:53:26 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":13658,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":7547,"created_at":"2008/07/05 16:39:04 +0700","asset_file_name":"VDO_Switch.gif","updated_at":"2011/05/31 15:53:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","description":"VDO Switch","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:53:25 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":3696415,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","id":7546,"created_at":"2008/07/05 16:26:16 +0700","asset_file_name":"510705.swf","updated_at":"2011/05/31 15:53:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","description":"510705","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_c-stick {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:51:58 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":55918,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7433,"created_at":"2008/07/01 08:36:54 +0700","asset_file_name":"c-stick.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:51:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:55 +0700","description":"C 27pf","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_5170_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":82081,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7049,"created_at":"2008/06/09 18:51:07 +0700","asset_file_name":"100_5170_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","description":"Ball Mill","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_5171_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":79111,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7048,"created_at":"2008/06/09 18:50:53 +0700","asset_file_name":"100_5171_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","description":"Ball Mill","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_5168_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:48:40 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":79927,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7047,"created_at":"2008/06/09 18:50:25 +0700","asset_file_name":"100_5168_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:48:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","description":"Ball Mill","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_5167_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:48:40 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":96000,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7046,"created_at":"2008/06/09 18:49:49 +0700","asset_file_name":"100_5167_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:48:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","description":"Ball Mill","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_5165_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:48:39 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":132970,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7045,"created_at":"2008/06/09 18:49:23 +0700","asset_file_name":"100_5165_resize.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:48:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","description":"Ball Mill","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_t-matching {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:48:39 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":8093,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":7044,"created_at":"2008/06/09 17:59:47 +0700","asset_file_name":"T-Matching.gif","updated_at":"2011/05/31 15:48:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","description":"Ant","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_lan_error {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:47:40 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":167450,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6935,"created_at":"2008/06/04 18:15:51 +0700","asset_file_name":"LAN_Error.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:47:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:20 +0700","description":"hplc","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ดอกไม้ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":55409,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6659,"created_at":"2008/05/21 18:51:05 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:38:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":9,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:30 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","last_commented_at":"2010/03/23 14:44:27 +0700","asset_processing":false}
 • Ico64_07 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:44:50 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":13475,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":6658,"created_at":"2008/05/21 17:07:20 +0700","asset_file_name":"07.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","description":"Outlook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_06 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:44:49 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":26886,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":6657,"created_at":"2008/05/21 17:07:05 +0700","asset_file_name":"06.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","description":"Outlook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_05 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:44:48 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":22297,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":6656,"created_at":"2008/05/21 17:06:53 +0700","asset_file_name":"05.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","description":"Outlook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_04 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:44:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":24643,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":6655,"created_at":"2008/05/21 17:06:41 +0700","asset_file_name":"04.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","description":"Outlook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:44:46 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":16293,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":6654,"created_at":"2008/05/21 17:06:30 +0700","asset_file_name":"03.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","description":"Outlook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:44:45 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":20590,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":6652,"created_at":"2008/05/21 17:05:20 +0700","asset_file_name":"02.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","description":"Outlook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:44:43 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":14348,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":6650,"created_at":"2008/05/21 17:05:04 +0700","asset_file_name":"01.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","description":"Outlook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_coilcircuit {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:31:55 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":13164,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5470,"created_at":"2008/03/26 09:11:23 +0700","asset_file_name":"coilcircuit.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:31:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:35 +0700","description":"NMR","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_moxon245_v-hplan {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:29:35 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":75838,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5226,"created_at":"2008/03/13 09:51:03 +0700","asset_file_name":"Moxon245_V-Hplan.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:29:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:17 +0700","description":"Moxon245_V-Hplan","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_moxon245_v-eplan {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:29:35 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":74890,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5225,"created_at":"2008/03/13 09:50:39 +0700","asset_file_name":"Moxon245_V-Eplan.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:29:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:17 +0700","description":"Moxon245_V-Eplan","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_moxon245mhz {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":29812,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4800,"created_at":"2008/03/01 11:33:34 +0700","asset_file_name":"moxon245MHz.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","description":"Moxon","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":19473,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/zip","id":4799,"created_at":"2008/03/01 11:29:26 +0700","asset_file_name":"MoxGen.zip","updated_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","description":"Moxon","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_pht2stun {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":223264,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4798,"created_at":"2008/03/01 11:28:27 +0700","asset_file_name":"pht2stun.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","description":"Moxon","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_4118 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:24:01 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":33286,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4797,"created_at":"2008/03/01 11:27:30 +0700","asset_file_name":"100_4118.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:24:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","description":"Moxon","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_4117 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:24:00 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":93134,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4796,"created_at":"2008/03/01 11:26:54 +0700","asset_file_name":"100_4117.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:24:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","description":"Moxon","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_thum {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:23:55 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":3116,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4784,"created_at":"2008/02/29 08:56:07 +0700","asset_file_name":"thum.jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:23:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:49 +0700","description":"\u0e22\u0e01\u0e19\u0e34\u0e49\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:36:41 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":3917488,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","id":4773,"created_at":"2008/02/28 09:42:53 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49.swf","updated_at":"2011/06/01 15:36:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:10 +0700","description":"\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_x-incubator-vert {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:12:34 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":69695,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3778,"created_at":"2008/01/30 18:57:17 +0700","asset_file_name":"x-incubator-vert.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:12:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:50 +0700","description":"RH Incubator","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_4208 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:12:05 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":126490,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3732,"created_at":"2008/01/30 08:42:42 +0700","asset_file_name":"100_4208.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:12:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2b\u0e32\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: