นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_quanta01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"quanta01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:36:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:09 +0700","id":26218,"asset_file_size":24161}
  • Small_pht5311-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pht5311-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","created_at":"2010/11/14 20:43:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","id":25836,"asset_file_size":104541}
  • Small_pht5311-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pht5311-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","created_at":"2010/11/14 20:40:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","id":25835,"asset_file_size":117914}
  • Small_pht5311-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pht5311-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","created_at":"2010/11/14 20:38:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","id":25834,"asset_file_size":115753}
  • Small_pht5311-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pht5311-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","created_at":"2010/11/14 20:37:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","id":25833,"asset_file_size":94596}
  • Small_dta_cal1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"DTA_Cal1.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"dta","created_at":"2010/11/06 15:07:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:05 +0700","id":25616,"asset_file_size":129549}
  • Small_tcpreamp {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"TCpreamp.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"DTA Preamp","created_at":"2010/10/30 12:15:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:24 +0700","id":25494,"asset_file_size":43698}
  • Small_upper_barrel {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"upper_barrel.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"upper barrel","created_at":"2010/10/02 10:57:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:21:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:21:53 +0700","id":25142,"asset_file_size":15386}
  • Small_dds#2-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DDS#2-02.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2010/09/21 18:28:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:44:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:36 +0700","id":24859,"asset_file_size":97808}
ขนาดย่อ: