นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_flow_diagram2 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Flow_diagram2.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"GC 5890 Pressure not ready","created_at":"2009/11/14 13:40:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:21:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:21:05 +0700","id":18697,"asset_file_size":46322}
 • Tiny_flow_diagram1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Flow_diagram1.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"GC 5890 Pressure not ready","created_at":"2009/11/14 13:33:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:21:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:21:03 +0700","id":18696,"asset_file_size":22173}
 • Tiny_5890_valve3 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"5890_Valve3.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"GC 5890 Pressure not ready","created_at":"2009/11/14 13:33:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:21:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:21:02 +0700","id":18695,"asset_file_size":13942}
 • Tiny_5890_valve2 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"5890_Valve2.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"GC 5890 Pressure not ready","created_at":"2009/11/14 13:33:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:21:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:21:01 +0700","id":18694,"asset_file_size":22634}
 • Tiny_5890_valve1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"5890_Valve1.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"GC 5890 Pressure not ready","created_at":"2009/11/14 13:33:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:21:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:21:00 +0700","id":18693,"asset_file_size":21612}
 • Tiny_halan21_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan21_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/21 22:10:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:36 +0700","id":17364,"asset_file_size":108099}
 • Tiny_halan21_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan21_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/21 22:09:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:35 +0700","id":17363,"asset_file_size":111561}
 • Tiny_halan21_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan21_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/21 22:09:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:34 +0700","id":17362,"asset_file_size":130211}
 • Tiny_halan21_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan21_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/21 22:08:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:34 +0700","id":17361,"asset_file_size":129100}
 • Tiny_halan21_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan21_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/21 22:08:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:33 +0700","id":17360,"asset_file_size":106147}
 • Tiny_halan20_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan20_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/20 21:39:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:28 +0700","id":17342,"asset_file_size":113340}
 • Tiny_halan20_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan20_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/20 21:38:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:28 +0700","id":17341,"asset_file_size":123783}
 • Tiny_halan20_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan20_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/20 21:38:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:27 +0700","id":17340,"asset_file_size":122916}
 • Tiny_halan20_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan20_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/20 21:38:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:26 +0700","id":17339,"asset_file_size":125288}
 • Tiny_halan20_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan20_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/20 21:37:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:26 +0700","id":17338,"asset_file_size":81107}
 • Tiny_halan20_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan20_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/20 21:37:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:25 +0700","id":17337,"asset_file_size":118657}
 • Tiny_halan19_09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan19_09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/19 23:19:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:25 +0700","id":17336,"asset_file_size":115048}
 • Tiny_halan19_08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan19_08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/19 23:19:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:24 +0700","id":17335,"asset_file_size":130044}
 • Tiny_halan19_07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan19_07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/19 23:18:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:23 +0700","id":17334,"asset_file_size":113839}
 • Tiny_halan19_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan19_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/19 23:18:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:23 +0700","id":17333,"asset_file_size":120710}
 • Tiny_halan19_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan19_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/19 23:17:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:22 +0700","id":17332,"asset_file_size":145244}
 • Tiny_halan19_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan19_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/19 23:17:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:21 +0700","id":17331,"asset_file_size":136916}
 • Tiny_halan19_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan19_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/19 23:16:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:21 +0700","id":17330,"asset_file_size":127024}
 • Tiny_halan19_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan19_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/19 23:16:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:20 +0700","id":17329,"asset_file_size":126794}
 • Tiny_halan18_07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"halan18_07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25","created_at":"2009/09/18 22:32:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:12 +0700","id":17316,"asset_file_size":93689}
ขนาดย่อ: