นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_anodad {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"anodad.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e42\u0e19\u0e14\u0e32\u0e14","created_at":"2008/01/29 22:46:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","id":3726,"asset_file_size":113834}
 • Ico64_100_4353-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4353-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e42\u0e19\u0e14\u0e32\u0e14","created_at":"2008/01/29 22:43:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:02 +0700","id":3725,"asset_file_size":132505}
 • Ico64_100_4331-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4331-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e42\u0e19\u0e14\u0e32\u0e14","created_at":"2008/01/29 22:43:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","id":3724,"asset_file_size":121731}
 • Ico64_100_4437 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4437.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","created_at":"2008/01/29 09:38:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:54 +0700","id":3704,"asset_file_size":26557}
 • Ico64_100_4428-tile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4428-tile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","created_at":"2008/01/29 08:54:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:51 +0700","id":3695,"asset_file_size":64911}
 • Ico64_100_4306 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4306.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","created_at":"2008/01/28 22:29:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:49 +0700","id":3688,"asset_file_size":11403}
 • Ico64_100_4304 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4304.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","created_at":"2008/01/28 22:28:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","id":3687,"asset_file_size":13048}
 • Ico64_100_4302 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4302.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","created_at":"2008/01/28 22:28:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","id":3686,"asset_file_size":13270}
 • Ico64_100_4299 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4299.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","created_at":"2008/01/28 22:27:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","id":3685,"asset_file_size":12673}
 • Ico64_100_4294 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4294.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","created_at":"2008/01/28 22:27:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","id":3684,"asset_file_size":12606}
 • Ico64_100_4283 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4283.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","created_at":"2008/01/28 22:26:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","id":3683,"asset_file_size":12994}
 • Ico64_100_4282 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4282.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","created_at":"2008/01/28 22:26:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","id":3682,"asset_file_size":18373}
 • Ico64_100_4281 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4281.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","created_at":"2008/01/28 22:25:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","id":3681,"asset_file_size":22419}
 • Ico64_100_4248 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4248.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","created_at":"2008/01/28 21:04:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","id":3677,"asset_file_size":50618}
 • Ico64_100_4448 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4448.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","created_at":"2008/01/28 19:55:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","id":3676,"asset_file_size":18682}
 • Ico64_100_4438 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4438.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","created_at":"2008/01/28 19:46:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","id":3675,"asset_file_size":18089}
 • Ico64_100_4436 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4436.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","created_at":"2008/01/28 19:46:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","id":3674,"asset_file_size":28849}
 • Ico64_moto_mb_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Moto_MB_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"LC-MS/MS","created_at":"2008/01/14 11:26:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:06:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:32 +0700","id":3055,"asset_file_size":69018}
 • Ico64_lcmsms_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LCMSMS_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"LC-MS/MS","created_at":"2008/01/14 11:26:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","id":3054,"asset_file_size":65231}
 • Ico64_acq_mb_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ACQ_MB_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"LC-MS/MS","created_at":"2008/01/14 11:25:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","id":3053,"asset_file_size":110544}
 • Ico64_diagram2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"diagram2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:14:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:22 +0700","id":2901,"asset_file_size":103528}
 • Ico64_diagram1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"diagram1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:14:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:21 +0700","id":2900,"asset_file_size":313297}
 • Ico64_panel {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panel.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:04:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:20 +0700","id":2898,"asset_file_size":53337}
 • Ico64_nmr500mhz {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nmr500mhz.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:04:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","id":2896,"asset_file_size":38708}
 • Ico64_lock_xcvr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lock_xcvr.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","id":2895,"asset_file_size":66014}
 • Ico64_lock2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lock2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","id":2894,"asset_file_size":33850}
 • Ico64_lock1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lock1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","id":2893,"asset_file_size":88960}
 • Ico64_40mhz_ref2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"40mhz_ref2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","id":2892,"asset_file_size":97130}
 • Ico64_40mhz_ref1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"40mhz_ref1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:17 +0700","id":2891,"asset_file_size":81048}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"nora_nobra.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Nora Nobra","created_at":"2007/12/19 11:52:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","id":1960,"asset_file_size":765030}
 • Ico64_lbv88720 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lbv88720.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Z230A","created_at":"2007/12/18 14:44:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","id":1914,"asset_file_size":39826}
 • Ico64_tr_new {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TR_new.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:23:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:10 +0700","id":1913,"asset_file_size":57175}
 • Ico64_tr_brk {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TR_brk.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:23:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","id":1912,"asset_file_size":24968}
 • Ico64_tr220-18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TR220-18.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:23:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","id":1911,"asset_file_size":20846}
 • Ico64_relay24v {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Relay24V.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:22:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","id":1910,"asset_file_size":52641}
 • Ico64_reg_15015 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Reg_15015.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:22:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","id":1909,"asset_file_size":50929}
Thumbnail Size: