นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_anodad {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e42\u0e19\u0e14\u0e32\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","asset_file_name":"anodad.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":3726,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113834,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/29 22:46:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4353-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e42\u0e19\u0e14\u0e32\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","asset_file_name":"100_4353-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3725,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132505,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/29 22:43:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:12:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4331-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e42\u0e19\u0e14\u0e32\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","asset_file_name":"100_4331-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3724,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121731,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/29 22:43:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4437 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","asset_file_name":"100_4437.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26557,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/29 09:38:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4428-tile {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4428-tile.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3695,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64911,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/29 08:54:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4306 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4306.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11403,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 22:29:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4304 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4304.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13048,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 22:28:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4302 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4302.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3686,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13270,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 22:28:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4299 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4299.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3685,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12673,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 22:27:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4294 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4294.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3684,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12606,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 22:27:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4283 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4283.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3683,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12994,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 22:26:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4282 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4282.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3682,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18373,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 22:26:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4281 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4281.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3681,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22419,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 22:25:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4248 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4248.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3677,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50618,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 21:04:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4448 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4448.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3676,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18682,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 19:55:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4438 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4438.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3675,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18089,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 19:46:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4436 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"100_4436.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3674,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28849,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/28 19:46:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_moto_mb_resize {"member_only_commentable":false,"description":"LC-MS/MS","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_file_name":"Moto_MB_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3055,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69018,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/14 11:26:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_lcmsms_resize {"member_only_commentable":false,"description":"LC-MS/MS","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_file_name":"LCMSMS_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3054,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65231,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/14 11:26:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_acq_mb_resize {"member_only_commentable":false,"description":"LC-MS/MS","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_file_name":"ACQ_MB_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3053,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110544,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/14 11:25:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_diagram2 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"diagram2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2901,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103528,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:14:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_diagram1 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"diagram1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2900,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":313297,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:14:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_panel {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"panel.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2898,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53337,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:04:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nmr500mhz {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"nmr500mhz.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2896,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38708,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:04:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_lock_xcvr {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"lock_xcvr.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2895,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66014,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:03:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_lock2 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"lock2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2894,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33850,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:03:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_lock1 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"lock1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2893,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88960,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:03:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_40mhz_ref2 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"40mhz_ref2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2892,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97130,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:03:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_40mhz_ref1 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:03 +0700","asset_file_name":"40mhz_ref1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2891,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81048,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:03:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Nora Nobra","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","asset_file_name":"nora_nobra.swf","asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","member_only_readable":false,"id":1960,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":765030,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/19 11:52:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_lbv88720 {"member_only_commentable":false,"description":"Z230A","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"lbv88720.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1914,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39826,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:44:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tr_new {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"TR_new.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1913,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57175,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:23:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tr_brk {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"TR_brk.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24968,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:23:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tr220-18 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"TR220-18.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20846,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:23:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_relay24v {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"Relay24V.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1910,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52641,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:22:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_reg_15015 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"Reg_15015.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1909,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50929,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:22:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: