นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dds#2-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DDS#2-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2010/09/21 18:28:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:44:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:35 +0700","id":24858,"asset_file_size":77944}
  • Small_shop07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shop07.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","created_at":"2010/09/06 20:54:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:19:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:19:31 +0700","id":24615,"asset_file_size":134908}
  • Small_shop03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shop03.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","created_at":"2010/09/06 20:52:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","id":24614,"asset_file_size":141901}
  • Small_shop01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shop01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","created_at":"2010/09/06 20:50:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","id":24613,"asset_file_size":61962}
  • Small_05_5221 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"05_5221.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM 5800","created_at":"2010/09/01 18:42:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","id":24463,"asset_file_size":55749}
  • Small_04_5223 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"04_5223.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM 5800","created_at":"2010/09/01 18:42:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","id":24462,"asset_file_size":29548}
  • Small_03_5213 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03_5213.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM 5800","created_at":"2010/09/01 18:42:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","id":24461,"asset_file_size":49383}
  • Small_02_5225 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"02_5225.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM 5800","created_at":"2010/09/01 18:42:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","id":24460,"asset_file_size":70406}
  • Small_01_5220 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"01_5220.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEM 5800","created_at":"2010/09/01 18:42:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:18:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:18:46 +0700","id":24459,"asset_file_size":38542}
ขนาดย่อ: