นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_layout {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Layout.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:22:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:07 +0700","id":1908,"asset_file_size":59253}
 • Ico64_kohmook_nuy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kohmook_nuy.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e49\u0e22","created_at":"2007/12/17 09:37:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:46 +0700","id":1779,"asset_file_size":56556}
 • Ico64_lays {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lays.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Take care","created_at":"2007/12/16 13:53:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","id":1740,"asset_file_size":30695}
 • {"asset_content_type":"application/x-executable","asset_file_name":"ap105.o","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temperature and Humidity","created_at":"2007/12/16 10:47:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:19 +0700","id":1717,"asset_file_size":12932}
 • {"asset_content_type":"text/x-c","asset_file_name":"ap105v1.c","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temperature and Humidity","created_at":"2007/12/16 10:47:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","id":1716,"asset_file_size":6656}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"X_Logger_RH.msi","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temperature and Humidity","created_at":"2007/12/16 10:47:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","id":1715,"asset_file_size":4438016}
 • Ico64_100_3621 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_3621.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temperature and Humidity","created_at":"2007/12/16 10:46:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","id":1714,"asset_file_size":27136}
 • Ico64_ap105_graph {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ap105_graph.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temperature and Humidity","created_at":"2007/12/16 10:46:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:17 +0700","id":1713,"asset_file_size":124475}
 • Ico64_line_sch {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"line_sch.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:35:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:15 +0700","id":1710,"asset_file_size":7015}
 • Ico64_line#4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:35:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","id":1709,"asset_file_size":32493}
 • Ico64_line#5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:35:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","id":1708,"asset_file_size":29129}
 • Ico64_line#3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:34:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","id":1707,"asset_file_size":20178}
 • Ico64_line#2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:34:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","id":1706,"asset_file_size":30230}
 • Ico64_line#1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:34:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","id":1705,"asset_file_size":25606}
 • Ico64_buddy-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"buddy-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Take care","created_at":"2007/12/12 16:34:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","id":1515,"asset_file_size":35229}
 • Ico64_nk_tm#2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nk_tm#2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","created_at":"2007/12/04 10:41:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","id":1188,"asset_file_size":39537}
 • Ico64_nk_tm#1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nk_tm#1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","created_at":"2007/12/04 10:41:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","id":1187,"asset_file_size":37400}
 • Ico64_nk_tm#0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nk_tm#0.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temp \u0026amp; RH #1","created_at":"2007/12/04 10:40:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","id":1186,"asset_file_size":37965}
 • Ico64_gas-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gas-4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"gas4","created_at":"2007/11/25 17:22:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","id":779,"asset_file_size":38890}
 • Ico64_gas-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gas-3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"gas3","created_at":"2007/11/25 17:22:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","id":778,"asset_file_size":95011}
 • Ico64_gas-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gas-2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"gas2","created_at":"2007/11/25 17:22:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","id":777,"asset_file_size":31942}
 • Ico64_gas-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gas-1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"gas1","created_at":"2007/11/25 17:21:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","id":776,"asset_file_size":39546}
 • Ico64_sec_taleban {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sec_taleban.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","created_at":"2007/11/24 20:33:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:36:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:57 +0700","id":757,"asset_file_size":65783}
 • Ico64_dcam0269 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0269.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22 pair","created_at":"2007/11/19 17:02:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","id":586,"asset_file_size":166983}
 • Ico64_dcam0268 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0268.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Filter","created_at":"2007/11/19 17:01:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","id":585,"asset_file_size":171026}
 • Ico64_dcam0267 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0267.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2007/11/19 17:01:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","id":584,"asset_file_size":170250}
 • Ico64_dcam0266 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0266.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","created_at":"2007/11/19 17:01:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","id":583,"asset_file_size":170841}
 • Ico64_sec_bg1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sec_bg1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2007/11/13 11:05:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:32:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:32:00 +0700","id":421,"asset_file_size":82401}
 • Ico64_sec_bg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sec_bg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"SEC-BG","created_at":"2007/11/13 10:54:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","id":420,"asset_file_size":69350}
 • Ico64_openwrt_bg1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"openwrt_bg1.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"OpenWrt-BG","created_at":"2007/11/13 10:46:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","id":419,"asset_file_size":7162}
 • Ico64_openwrt-1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"openwrt-1.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e01\u0e31\u0e1a OpenWrt","created_at":"2007/10/31 18:56:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:52 +0700","id":180,"asset_file_size":19327}
 • Ico64_new_wrt54gl {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"new_wrt54gl.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NEW WRT54GL","created_at":"2007/10/31 18:26:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","id":179,"asset_file_size":31928}
 • Ico64_max3232-1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"max3232-1.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"TTL to RS-232","created_at":"2007/10/29 13:05:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:37 +0700","id":170,"asset_file_size":11148}
 • Ico64_wrt54g-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wrt54g-02.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Linksys WRT54GL","created_at":"2007/10/26 09:42:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","id":158,"asset_file_size":81855}
 • Ico64_wrt54g-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wrt54g-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Linksys WRT54GV4","created_at":"2007/10/26 09:42:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","id":157,"asset_file_size":78817}
Thumbnail Size: