นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_reg_15015 {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1909,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/18 14:22:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Reg_15015.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":50929,"last_commented_at":null}
 • Ico64_layout {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1908,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/18 14:22:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Layout.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:52:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:07 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":59253,"last_commented_at":null}
 • Ico64_kohmook_nuy {"description":"\u0e19\u0e38\u0e49\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1779,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/17 09:37:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kohmook_nuy.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:50:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":56556,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lays {"description":"Take care","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1740,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 13:53:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"lays.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":30695,"last_commented_at":null}
 • {"description":"Temperature and Humidity","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-executable","member_only_readable":false,"id":1717,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 10:47:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ap105.o","updated_at":"2011/05/31 14:50:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12932,"last_commented_at":null}
 • {"description":"Temperature and Humidity","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"text/x-c","member_only_readable":false,"id":1716,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 10:47:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ap105v1.c","updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6656,"last_commented_at":null}
 • {"description":"Temperature and Humidity","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":1715,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 10:47:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"X_Logger_RH.msi","updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4438016,"last_commented_at":null}
 • Ico64_100_3621 {"description":"Temperature and Humidity","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1714,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 10:46:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_3621.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":27136,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ap105_graph {"description":"Temperature and Humidity","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1713,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 10:46:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ap105_graph.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:50:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:17 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":124475,"last_commented_at":null}
 • Ico64_line_sch {"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1710,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 09:35:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line_sch.gif","updated_at":"2011/05/31 14:50:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:15 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":7015,"last_commented_at":null}
 • Ico64_line#4 {"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1709,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 09:35:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line#4.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32493,"last_commented_at":null}
 • Ico64_line#5 {"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1708,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 09:35:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line#5.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":29129,"last_commented_at":null}
 • Ico64_line#3 {"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1707,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 09:34:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line#3.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":20178,"last_commented_at":null}
 • Ico64_line#2 {"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1706,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 09:34:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line#2.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":30230,"last_commented_at":null}
 • Ico64_line#1 {"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1705,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 09:34:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line#1.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":25606,"last_commented_at":null}
 • Ico64_buddy-01 {"description":"Take care","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1515,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 16:34:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"buddy-01.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":35229,"last_commented_at":null}
 • Ico64_nk_tm#2 {"description":"Temp \u0026amp; RH #2","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1188,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/04 10:41:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nk_tm#2.JPG","updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39537,"last_commented_at":null}
 • Ico64_nk_tm#1 {"description":"Temp \u0026amp; RH #2","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1187,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/04 10:41:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nk_tm#1.JPG","updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":37400,"last_commented_at":null}
 • Ico64_nk_tm#0 {"description":"Temp \u0026amp; RH #1","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1186,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/04 10:40:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nk_tm#0.JPG","updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":37965,"last_commented_at":null}
 • Ico64_gas-4 {"description":"gas4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":779,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/25 17:22:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"gas-4.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":38890,"last_commented_at":null}
 • Ico64_gas-3 {"description":"gas3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":778,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/25 17:22:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"gas-3.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":95011,"last_commented_at":null}
 • Ico64_gas-2 {"description":"gas2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":777,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/25 17:22:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"gas-2.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31942,"last_commented_at":null}
 • Ico64_gas-1 {"description":"gas1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":776,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/25 17:21:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"gas-1.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39546,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sec_taleban {"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":757,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/24 20:33:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sec_taleban.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:36:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:57 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":65783,"last_commented_at":null}
 • Ico64_dcam0269 {"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22 pair","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":586,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/19 17:02:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DCAM0269.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":166983,"last_commented_at":null}
 • Ico64_dcam0268 {"description":"Filter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":585,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/19 17:01:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DCAM0268.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":171026,"last_commented_at":null}
 • Ico64_dcam0267 {"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":584,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/19 17:01:31 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DCAM0267.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":170250,"last_commented_at":null}
 • Ico64_dcam0266 {"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":583,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/19 17:01:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DCAM0266.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":170841,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sec_bg1 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":421,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/13 11:05:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sec_bg1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:32:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:00 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":82401,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sec_bg {"description":"SEC-BG","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":420,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/13 10:54:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sec_bg.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":69350,"last_commented_at":null}
 • Ico64_openwrt_bg1 {"description":"OpenWrt-BG","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":419,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/13 10:46:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"openwrt_bg1.gif","updated_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":7162,"last_commented_at":null}
 • Ico64_openwrt-1 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e01\u0e31\u0e1a OpenWrt","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":180,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/31 18:56:33 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"openwrt-1.GIF","updated_at":"2011/05/31 14:28:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:28:52 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":19327,"last_commented_at":null}
 • Ico64_new_wrt54gl {"description":"NEW WRT54GL","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":179,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/31 18:26:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"new_wrt54gl.gif","updated_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31928,"last_commented_at":null}
 • Ico64_max3232-1 {"description":"TTL to RS-232","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":170,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/29 13:05:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"max3232-1.GIF","updated_at":"2011/05/31 14:28:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:28:37 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":11148,"last_commented_at":null}
 • Ico64_wrt54g-02 {"description":"Linksys WRT54GL","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":158,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/26 09:42:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"wrt54g-02.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":81855,"last_commented_at":null}
 • Ico64_wrt54g-01 {"description":"Linksys WRT54GV4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":157,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/26 09:42:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"wrt54g-01.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":78817,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: