นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_13csend_nodec_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:19 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":18890,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":24406,"created_at":"2010/08/27 15:16:52 +0700","asset_file_name":"13CSEND_NoDEC_resize.gif","updated_at":"2011/05/31 19:18:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","description":"13C SENS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_13csend_nodec {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:21 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":21140,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":24405,"created_at":"2010/08/27 15:16:41 +0700","asset_file_name":"13CSEND_NoDEC.gif","updated_at":"2011/05/31 19:18:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","description":"13C SENS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_13csend_dec_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":20848,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":24404,"created_at":"2010/08/27 15:16:22 +0700","asset_file_name":"13CSEND_DEC_resize.gif","updated_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","description":"13C SENS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_13csend_dec {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":24335,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":24403,"created_at":"2010/08/27 15:16:05 +0700","asset_file_name":"13CSEND_DEC.gif","updated_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","description":"13C SENS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_quanta_vac_cnt {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:16 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":60896,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24255,"created_at":"2010/08/17 10:10:39 +0700","asset_file_name":"Quanta_vac_cnt.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:36 +0700","description":"Vac","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu-award-6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":145620,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24165,"created_at":"2010/08/10 17:53:31 +0700","asset_file_name":"PSU-AWARD-6.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:16:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:30 +0700","description":"PSU Award","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu-award-5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":84713,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24164,"created_at":"2010/08/10 17:53:19 +0700","asset_file_name":"PSU-AWARD-5.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:30 +0700","description":"PSU Award","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu-award-4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":78365,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24163,"created_at":"2010/08/10 17:53:07 +0700","asset_file_name":"PSU-AWARD-4.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:29 +0700","description":"PSU Award","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu-award-3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":99026,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24162,"created_at":"2010/08/10 17:52:54 +0700","asset_file_name":"PSU-AWARD-3.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:29 +0700","description":"PSU Award","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: