นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_rotor_seal-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:44:59 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":62754,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16121,"created_at":"2009/07/25 12:21:25 +0700","asset_file_name":"rotor_seal-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:44:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","description":"HPLC Rotor seal","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_rotor_seal-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":74176,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16120,"created_at":"2009/07/25 12:21:10 +0700","asset_file_name":"rotor_seal-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","description":"HPLC Rotor seal","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ad595_04 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:41:03 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":9654,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":15861,"created_at":"2009/07/07 16:48:58 +0700","asset_file_name":"ad595_04.gif","updated_at":"2011/05/31 17:41:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","description":"Thermocouple","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ad595_03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:41:02 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":5747,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":15860,"created_at":"2009/07/07 16:48:49 +0700","asset_file_name":"ad595_03.gif","updated_at":"2011/05/31 17:41:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","description":"Thermocouple","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ad595_02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:41:01 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":7139,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":15859,"created_at":"2009/07/07 16:48:39 +0700","asset_file_name":"ad595_02.gif","updated_at":"2011/05/31 17:41:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","description":"Thermocouple","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ad595_01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:41:00 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":6881,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":15858,"created_at":"2009/07/07 16:48:28 +0700","asset_file_name":"ad595_01.gif","updated_at":"2011/05/31 17:41:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","description":"Thermocouple","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-12 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":109206,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15101,"created_at":"2009/05/26 18:09:39 +0700","asset_file_name":"Singapore3-12.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:32 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-10 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":137059,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15100,"created_at":"2009/05/26 18:09:19 +0700","asset_file_name":"Singapore3-10.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:32 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-11 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:01 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":95919,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15099,"created_at":"2009/05/26 18:08:55 +0700","asset_file_name":"Singapore3-11.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:32:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-09 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:32:00 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":188729,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15098,"created_at":"2009/05/26 18:08:33 +0700","asset_file_name":"Singapore3-09.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:32:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-08 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":130657,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15097,"created_at":"2009/05/26 18:08:08 +0700","asset_file_name":"Singapore3-08.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-07 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":85559,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15096,"created_at":"2009/05/26 18:07:38 +0700","asset_file_name":"Singapore3-07.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-06 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:58 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":108423,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15095,"created_at":"2009/05/26 18:07:13 +0700","asset_file_name":"Singapore3-06.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-05 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":114537,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15094,"created_at":"2009/05/26 18:06:46 +0700","asset_file_name":"Singapore3-05.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-04 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":88648,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15093,"created_at":"2009/05/26 18:06:14 +0700","asset_file_name":"Singapore3-04.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:56 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":138268,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15092,"created_at":"2009/05/26 18:05:40 +0700","asset_file_name":"Singapore3-03.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":151850,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15091,"created_at":"2009/05/26 18:05:20 +0700","asset_file_name":"Singapore3-02.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore3-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":98910,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":15090,"created_at":"2009/05/26 18:04:47 +0700","asset_file_name":"Singapore3-01.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tantalum3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:33 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":7378,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":14970,"created_at":"2009/05/23 09:14:50 +0700","asset_file_name":"Tantalum3.GIF","updated_at":"2011/05/31 17:30:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Tantalum capacitor","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tantalum2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:32 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":2303,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14969,"created_at":"2009/05/23 09:09:58 +0700","asset_file_name":"Tantalum2.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Tantalum capacitor","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tantalum1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":2065,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14968,"created_at":"2009/05/23 09:09:46 +0700","asset_file_name":"Tantalum1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Tantalum capacitor","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore2-28 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:29 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":111058,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14960,"created_at":"2009/05/22 18:34:30 +0700","asset_file_name":"Singapore2-28.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore2-27 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:28 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":109444,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14959,"created_at":"2009/05/22 18:34:18 +0700","asset_file_name":"Singapore2-27.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore2-26 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":116930,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14958,"created_at":"2009/05/22 18:34:06 +0700","asset_file_name":"Singapore2-26.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_singapore2-25 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":131839,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14957,"created_at":"2009/05/22 18:33:55 +0700","asset_file_name":"Singapore2-25.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","description":"Singapore","last_commented_at":"2009/05/22 19:47:00 +0700","asset_processing":false}
ขนาดย่อ: