นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_rotor_seal-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rotor_seal-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"HPLC Rotor seal","created_at":"2009/07/25 12:21:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:44:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:44:59 +0700","id":16121,"asset_file_size":62754}
 • Tiny_rotor_seal-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rotor_seal-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"HPLC Rotor seal","created_at":"2009/07/25 12:21:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","id":16120,"asset_file_size":74176}
 • Tiny_ad595_04 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"ad595_04.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Thermocouple","created_at":"2009/07/07 16:48:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:41:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:41:03 +0700","id":15861,"asset_file_size":9654}
 • Tiny_ad595_03 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"ad595_03.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Thermocouple","created_at":"2009/07/07 16:48:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:41:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:41:02 +0700","id":15860,"asset_file_size":5747}
 • Tiny_ad595_02 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"ad595_02.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Thermocouple","created_at":"2009/07/07 16:48:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:41:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:41:01 +0700","id":15859,"asset_file_size":7139}
 • Tiny_ad595_01 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"ad595_01.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Thermocouple","created_at":"2009/07/07 16:48:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:41:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:41:00 +0700","id":15858,"asset_file_size":6881}
 • Tiny_singapore3-12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:09:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","id":15101,"asset_file_size":109206}
 • Tiny_singapore3-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:09:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:02 +0700","id":15100,"asset_file_size":137059}
 • Tiny_singapore3-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:08:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:32:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:01 +0700","id":15099,"asset_file_size":95919}
 • Tiny_singapore3-09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-09.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:08:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:32:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:00 +0700","id":15098,"asset_file_size":188729}
 • Tiny_singapore3-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-08.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:08:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","id":15097,"asset_file_size":130657}
 • Tiny_singapore3-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-07.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:07:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:59 +0700","id":15096,"asset_file_size":85559}
 • Tiny_singapore3-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-06.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:07:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:58 +0700","id":15095,"asset_file_size":108423}
 • Tiny_singapore3-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-05.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:06:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","id":15094,"asset_file_size":114537}
 • Tiny_singapore3-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-04.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:06:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:57 +0700","id":15093,"asset_file_size":88648}
 • Tiny_singapore3-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-03.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:05:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:56 +0700","id":15092,"asset_file_size":138268}
 • Tiny_singapore3-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-02.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:05:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","id":15091,"asset_file_size":151850}
 • Tiny_singapore3-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore3-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/05/26 18:04:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:55 +0700","id":15090,"asset_file_size":98910}
 • Tiny_tantalum3 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Tantalum3.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Tantalum capacitor","created_at":"2009/05/23 09:14:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:33 +0700","id":14970,"asset_file_size":7378}
 • Tiny_tantalum2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tantalum2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Tantalum capacitor","created_at":"2009/05/23 09:09:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:32 +0700","id":14969,"asset_file_size":2303}
 • Tiny_tantalum1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tantalum1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Tantalum capacitor","created_at":"2009/05/23 09:09:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","id":14968,"asset_file_size":2065}
 • Tiny_singapore2-28 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-28.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:34:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:29 +0700","id":14960,"asset_file_size":111058}
 • Tiny_singapore2-27 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-27.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:34:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:28 +0700","id":14959,"asset_file_size":109444}
 • Tiny_singapore2-26 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-26.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:34:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","id":14958,"asset_file_size":116930}
 • Tiny_singapore2-25 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Singapore2-25.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Singapore","created_at":"2009/05/22 18:33:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2009/05/22 19:47:00 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:27 +0700","id":14957,"asset_file_size":131839}
ขนาดย่อ: