นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu-award-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU-AWARD-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"PSU Award","created_at":"2010/08/10 17:52:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:16:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:16:45 +0700","id":24161,"asset_file_size":92343}
  • Small_psu-award-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU-AWARD-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"PSU Award","created_at":"2010/08/10 17:52:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:16:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:16:45 +0700","id":24160,"asset_file_size":88867}
  • Small_lcms08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LCMS08.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:42:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:57 +0700","id":24037,"asset_file_size":85408}
  • Small_lcms07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LCMS07.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:42:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:57 +0700","id":24036,"asset_file_size":81842}
  • Small_lcms06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LCMS06.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:42:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","id":24035,"asset_file_size":79616}
  • Small_lcms05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LCMS05.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:42:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","id":24034,"asset_file_size":87434}
  • Small_lcms04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LCMS04.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:41:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","id":24033,"asset_file_size":89760}
  • Small_lcms03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LCMS03.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:41:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:55 +0700","id":24032,"asset_file_size":140527}
  • Small_lcms02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LCMS02.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:41:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:55 +0700","id":24031,"asset_file_size":138199}
ขนาดย่อ: